top of page

Werken gestart in kader van 'LIP- landinrichtingsplan- IJsevallei' in EizerOVERIJSE/EIZER - Binnen het kader van het "LIP- landinrichtingsplan- IJsevallei" , in samenwerking met de provinciale diensten waterlopen en de gemeente Overijse, is er in Eizer gestart met het wegnemen van de betonnen beschoeiing in de Nellebeek.

De oevers worden natuurlijker aangelegd en de beek heeft nu veel meer "interactie" met bron- en kwelwater.

Dit is een bijdrage aan de ecologische versterking van de Nellebeek maar ook een verduurzaming van het stroomgebied van de IJse, een onderdeel van het Dijlebekken en zo ook een blauwe verbinding binnen de Brabantse Wouden.

80 weergaven0 opmerkingen
bottom of page