top of page

UNIZO ijvert voor ondernemersvriendelijk beleid: Stationsstraat is te ‘grijs'OVERIJSE - 'De lokale verkiezingen van oktober 2024 zijn achter de schermen al in volle voorbereiding. Ook voor UNIZO is de tijd rijp om enkele suggesties te doen voor een ondernemersvriendelijk beleid in Overijse', klinkt het vastberaden.

Het UNIZO-bestuur heeft in samenspraak met haar leden vijf bevattelijke prioriteiten bepaald en zal ervoor ijveren dat die worden aangepakt door het volgende gemeentebestuur.


Communicatie

De ondernemers van Overijse vragen om de communicatie te herbekijken. De perceptie leeft dat de gemeentelijke diensten moeilijk bereikbaar zijn. Ondernemers missen een aanspreekpunt en iemand die de RLE (Raad Lokale Economie) kan ondersteunen. Lokale ondernemers vinden het bovendien jammer dat er bij (grotere) projecten weinig of niet naar hun advies wordt gevraagd. Daarnaast is er ook vraag naar meer overleg en duidelijke informatie over zaken die een grote impact hebben op het ondernemerschap.

Herwaardering Stationsstraat

Het centrum van Overijse, met name de Stationsstraat is te ‘grijs’. Overijse mist een bedrijvige kern. Er moet nagedacht worden hoe de Stationsstraat aantrekkelijker kan worden voor ondernemers om er een handelspand te huren. De Stationsstraat is ook moeilijk bereikbaar en in een slechte staat. Daarnaast is er voor kmo‘s geen betaalbare industriezone, de prijzen zijn te hoog en de regels zijn te streng waardoor veel ondernemers uitwijken naar Waver. Ook dit moet herbekeken worden.


UNIZO: 'Overijse mist een bedrijvige kern. Er moet nagedacht worden hoe de Stationsstraat aantrekkelijker kan worden voor ondernemers om er een handelspand te huren'.


Investeren in ondernemers

Een ambtenaar van lokale economie kan fungeren als contactpunt voor ondernemersvragen, als aanspreekpunt voor de andere diensten van de gemeente en kan de communicatie van de gemeente mee bewaken. De lokale ondernemers verkiezen een vast aanspreekpunt met wortels in de streek, boven een externe consultant. In omliggende gemeenten wordt er een bedrag voorzien voor de Raad Lokale Economie en krijgen ze carte blanche om initiatieven te nemen zonder vooraf omslachtige procedures te doorlopen. Ook in Overijse zou voldoende budget de RLE en andere ondernemersorganisaties meer armslag kunnen bieden.
Faire fiscaliteit

Voor de ondernemers is de gemeentelijke dienstverlening niet steeds ondernemersvriendelijk georganiseerd. De ondernemers vragen de verschillende aanvraagprocedures onder de loep te nemen (bv. de inname openbaar domein is én duur én de aanvraag is zeer omslachtig) en voor de belasting op ongeadresseerd drukwerk enkele uitzonderingen te voorzien die de lokale ondernemers ten goede komen: bijvoorbeeld de mogelijkheid om 2x per jaar gratis een bedeling te doen, voor kleine formaten of licht drukwerk.


Laadpalen.

Er is veel onduidelijkheid over hoeveel elektrische (snel)laadpalen er in Overijse zijn en waar deze zich bevinden. Dit zou beter gecommuniceerd moeten worden.

Karel Van Oostveldt, voorzitter UNIZO Druivenstreek: 'Onze politici zijn zich nu aan het warmlopen voor de verkiezingen van oktober 2024 en dus grijpen we deze kans om aandacht te vragen voor de ondernemers in onze gemeente. Vanuit UNIZO geven we met deze vijf prioriteiten duidelijk aan wat een ondernemersvriendelijk beleid volgens ons moet inhouden. Het is nu aan de kandidaten om met onze suggesties aan de slag te gaan én aan de ondernemers om in oktober 2024 ondernemend te gaan stemmen.'


Foto's © Michel Van Mullem86 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page