top of page

Mobiliteitsschepen Pieter Muyldermans 'Geen basisbereikbaarheid maar vlotte bereikbaarheid'HOEILAART 'Er heerst heel wat ontevredenheid over het nieuwe vervoersplan van De Lijn en terecht', laat Pieter Muyldermans (PRO Hoeilaart) weten. 'Ik voer als schepen van mobiliteit voor Hoeilaart sinds vijf jaar de onderhandelingen met De Lijn binnen de vervoersregio. Ik neem zelf regelmatig de bus en heb heel wat contact met andere busreizigers. Onze inwoners die de bus (willen) gebruiken hebben helemaal gelijk, er is absoluut nood aan een beter openbaar vervoer in onze gemeente.

'Het nieuwe vervoersplan van De Lijn, volgens het decreet basisbereikbaarheid van de Vlaamse regering, heeft dat ook als doel. Alleen zijn er een paar constructiefouten in heel het opzet, waardoor het niet zal werken', aldus de schepen. De overgang basismobiliteit naar basisbereikbaarheid moet van de Vlaamse regering budgetneutraal gebeuren. De gemeenten mogen dan zogezegd wel mee beslissen binnen de vervoerregio, maar kunnen geen extra geld toekennen om de bediening te verbeteren'.


'Onze inwoners die de bus (willen) gebruiken hebben helemaal gelijk, er is absoluut nood aan een beter openbaar vervoer in onze gemeente.'


Door het decreet basisbereikbaarheid gaat men naar een gelaagd systeem. De bovenste lagen van frequente lijnen op grote verkeersassen verbinden de centra met elkaar. De lagen eronder moeten via aanvullende lijnen, flexvervoer of vervoer op maat (VOM), de bovenste lagen voeden.

Muyldermans: 'In het nieuwe plan van De Lijn wordt vooral werk gemaakt van die bovenste lagen. De onderste lagen dienen ook uitgewerkt te worden, alleen is daar nu zo goed als geen budget voor. Specifiek voor Hoeilaart geeft dat aanleiding tot bijvoorbeeld het schrappen van de bussen in Tentrappen en Sloesveld, zonder een alternatief door VOM'.

'

'De bediening van de wijk Tentrappen en Sloesveld moet behouden blijven'.


Van bij de start van het maken van de plannen heeft het gemeentebestuur een aantal verbeteringen gevraagd voor Hoeilaart. Zo moet De Lijn naar Brussel vroeger ’s ochtends en later ’s avonds rijden, zodat mensen die in shiften werken in Brussel ook de bus kunnen gebruiken. En dat heeft Hoeilaart bekomen. 'De Lijn naar Brussel heeft overdag best ook een hogere frequentie, één per uur is te weinig - in het nieuwe plan komt er een bus om de 30 minuten', vertelt Pieter Muyldermans. 'De bediening in de spits naar Brussel moet behouden blijven – in het nieuwe plan van De Lijn gaan we naar een bus om de 30 minuten in plaats van om de 15 minuten. De bediening van de wijk Tentrappen en Sloesveld moet behouden blijven – in het nieuwe plan van De Lijn was die eerst volledig geschrapt, we hebben door onderhandelen al enkele aanvullende ritten uit de brand gesleept, maar dat is absoluut te weinig. Volgens basisbereikbaarheid rijdt de reguliere buslijn tussen Groenendaal en Overijse (Leuven), niet meer door de wijken. Vanuit gemeente Hoeilaart hebben we altijd gevraagd om de rit door de wijk toch te behouden (behalve voor de nachtbus). Een jaar geleden werden de bussen door de wijk toch geschrapt uit de plannen. We hebben dan vanuit de gemeente geijverd en bevestiging gekregen voor enkele extra ritten door de wijk. Alleen is dat enkel overdag, buiten de spits en hebben we de details daarvan pas samen met het brede publiek ontdekt.Efficiëntie

'We blijven onderhandelen met De Lijn om de bediening te verbeteren en de vele klachten en petities zullen daarbij helpen. Maar De Lijn kan vandaag geen lijn kunnen verbeteren, zonder een verlies op een andere lijn te creëren', zegt Muyldermans. 'En die keuze ligt niet bij de gemeenten of de vervoerregio. Tot slot nog deze persoonlijke bedenking: De Vlaamse regering zoekt naar meer efficiëntie bij het openbaar vervoer. In en rond een stad als Brussel lijkt het mij zeer moeilijk om efficiënt en degelijk openbaar vervoer te organiseren, met vier verschillende vervoersmaatschappijen. Een betere samenwerking daar zal tot veel meer efficiëntie leiden dan een bus niet langer door een wijk te laten rijden'.


Foto's © Michel Van Mullem74 weergaven0 opmerkingen
bottom of page