top of page

Gemeente verklaart verkeerspaaltjes op LeuvensesteenwegTERVUREN - Al een aantal dagen regent het commentaar op de door de gemeente aangebrachte verkeerspaaltjes op de Leuvensesteenweg bij het binnenrijden van het centrum langsheen de Tervurenlaan. Vandaag werd over die beslissing enige feedback verspreid.

'Door de paaltjes versmalt de weg en vertragen bestuurders als ze het drukkere en bewoonde centrum binnenrijden. Er zijn al langer klachten over overdreven snelheid op dat deel tussen de rotonde en de Brusselsesteenweg. De paaltjes zijn geplaatst op de plek waar de zone 30 begint en trager rijden dus gewenst is', luidt het eerste argument. Voorts wil men de fietsers meer veiligheid garanderen want sinds de heraanleg van de Tervurenlaan reden fietsers op het voetpad wat leidde tot conflicten met voetgangers. 'Uitwijken was onmogelijk door de hoge stoeprand en het groen langs beide kanten van de weg. Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen om de fietser een plaats te geven op de rijbaan. In een zone 30 waar de snelheidsbeperking nageleefd wordt, is dat mogelijk. Extra fietssuggestiestroken maken dat binnenkort ook visueel zichtbaar', luidt het.


Rugdekking

Aangezien de fietsers van de rotonde richting centrum de rijbaan oprijden, is extra “rugdekking” een goede zaak. Dankzij de paaltjes kunnen fietsers en gemotoriseerd verkeer samen op de rijbaan zonder in conflict te komen met elkaar', wordt aangevuld. Het zou niet de bedoeling zijn dat de paaltjes voor file zorgen. Daarom is er tussen de paaltjes en de boordsteen aan de overkant zes meter voorzien, voldoende om twee wagens en zelfs twee bussen te laten kruisen, weliswaar tegen een aangepaste snelheid. 'Ter vergelijking: op een normale weg met tweerichtingsverkeer wordt ook zes meter als norm genomen. De paaltjes zijn op een breedte van 1.80 meter gezet, wat overeenkomt met de standaard voor de fietssuggestiestroken', laat de gemeente weten.

De fietsers het voetpad laten volgen zoals het was zou het conflict tussen fietsers en voetgangers laten bestaan. Bovendien zouden fietsers van de rotonde de weg oprijden zonder veilige rugdekking. Daarom heeft het gemeentebestuur op vijf februari 2024 de goedkeuring gegeven voor de plaatsing van deze paaltjes.

39 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page