top of page

Geen apart stembureau in woonzorgcentrum want niet haalbaarHOEILAART - Op de gemeenteraad van 27 november 2023 werd door CD&V Hoeilaart de suggestie gedaan om bij de verkiezingen van 2024 een kiesbureau in te richten in woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe. Dit voorstel werd grondig onderzocht door het lokaal bestuur, maar blijkt zowel technisch als organisatorisch niet haalbaar.

Hoeilaart beschikt over 8 stembureaus, bestaande uit telkens 5 stemcomputers. Een simulatie van 15 november 2023 leert dat er 8000 kiesgerechtigden zijn in de gemeente; meer dan 1000 extra personen ten opzichte van de vorige verkiezingen. Dit komt niet alleen door de aangroei van onze bevolking, maar ook door het stemrecht vanaf 16 jaar voor de Europese verkiezingen in juni. Elk bureau moet op een verkiezingsdag dus zo’n 1000 kiezers verwerken, wat bijzonder veel is. Het aantal kiezers in Hoeilaart blijft bovendien verder stijgen waardoor de druk per kiesbureau nog wordt opgedreven. Om een vlottere verwerking van de kiezers te organiseren, zou het wenselijk zijn het aantal stembureaus te verhogen. Dat is technisch momenteel echter onmogelijk aangezien de FOD Binnenlandse Zaken geen apparatuur meer ter beschikking heeft.
Capaciteit

'Indien er een kiesbureau zou komen in het WZC, zou het aantal kiesbureaus in het GC Felix Sohie dalen naar 7. Elk bureau zou zo 150 extra kiezers moeten verwerken', luidt het. 'Dat is organisatorisch, gelet op de beperkte capaciteit die al onder druk staat, niet haalbaar.De huidige apparatuur dateert uit 2012 en zal gebruikt worden tot en met 2027. Nadien komt er een nieuw systeem en kan de capaciteit indien nodig opgeschaald worden. Daarvoor moeten er investeringen gebeuren. Voor de volgende verkiezingen (in theorie in 2029 en 2030) wordt deze optie verder onderzocht'.

'In Hoeilaart worden de kiesbureaus met de huidige apparatuur bij alle verkiezingen alfabetisch opgedeeld. Dat wil zeggen dat, afhankelijk van de naam van de kiesgerechtigde, een bureau wordt toegewezen (van 1 tot 8). Dat werd in september, net als bij alle vorige verkiezingen in de gemeente, zo opgetekend bij de FOD Binnenlandse Zaken. Een kiesbureau oprichten op een andere locatie houdt in dat je niet langer alfabetisch werkt, maar op adres. Die stemwijze vraagt niet alleen een hele andere voorbereiding, maar eveneens een ander systeem. Dus ook op organisatorisch vlak dient er heel wat te gebeuren vooraleer er een apart stembureau kan worden opgestart'.
Mobiliteit

Net als bij de vorige verkiezingen wordt het stemmen voor onze oudere bevolking zoveel mogelijk gefaciliteerd. 'Er wordt gekeken naar mobiliteit (inzetten van aangepast vervoer vanuit het WZC, voorzien van extra parkeerplekken voor mensen die moeilijk te been zijn …), maar ook gezorgd voor extra begeleiding voor ouderen in het kiesbureau zelf', aldus de gemeente. 'Zo wordt aan de voorzitters van de bureaus gevraagd om op drukke momenten ouderen voor te laten gaan en hulp te bieden waar gewenst. Ook het stemmen met volmacht wordt tijdig uit te doeken gedaan, zodat burgers die in juni en oktober 2024 niet tot het GC Felix Sohie geraken, alsnog hun stem kunnen uitbrengen'.


Foto's © Michel Van Mullem


43 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page