top of page

Werkgroep ‘Kinderen in kansarmoede’ zoekt brugfiguren
HOEILAART/OVERIJSE - De werkgroep ‘Kinderen in kansarmoede’ van het Huis van het Kind Druivenstreek selecteerde het Brugfigurenproject van het Rode Kruis om aan huiswerkbegeleiding te doen. Door de grote vraag vanuit de scholen, zijn ze op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen meehelpen om een brug te slaan tussen thuis en school.

Een moeilijke thuissituatie, beperkte kennis van het Nederlands, een onstabiele leefomgeving, onvoldoende ondersteuning thuis, … het zijn omstandigheden die maken dat sommige kinderen uit de kleuter- en lagere scholen van Hoeilaart en Overijse het moeilijk hebben op school. Met het Brugfigurenproject proberen de Rode Kruisafdelingen Hoeilaart en Overijse daar samen wat aan te doen. Dankzij de brugfiguren die meewerken aan dit project krijgen de kinderen individuele aandacht en aanmoediging.


Participatie

'Brugfiguren zijn vrijwilligers die kleuters en lagereschoolkinderen die het in de klas moeilijk hebben, begeleiden', klinkt het. 'Zij ondersteunen en stimuleren het kind om huiswerk te maken, een boek te lezen, rekenoefeningen te maken, … Zij zijn de 'toffe juf of meester' die, in overleg met de leerkracht, op afgesproken tijdstippen thuis of in de klas langskomt en ook de betrokkenheid van de ouders stimuleert. Kwetsbare gezinnen hebben vaak te maken met een complexe thuissituatie, die veelal het schoollopen belemmert. Niet alle gezinnen hebben ook een sterk netwerk. De brugfiguur investeert in het opbouwen van vertrouwen met ouders, zodat er kan gewerkt worden aan de randvoorwaarden voor een positieve schoolcarrière, zoals participatie van de ouders bij de schoolloopbaan'.


Vragen

Een brugfiguur begeleidt gezinnen op hun maat, door samen aan de slag te gaan, hen wegwijs te maken, toe te wijzen naar hulpverlening en het aanwezige aanbod in de stad. Ze zorgen ervoor dat de sociale grondrechten van gezinnen maximaal toegekend worden. Brugfiguren spelen in op de dagelijkse vragen en zorgen van gezinnen. Dit kan gaan over socio-psychologische, financiële, medische kwesties, over wonen, vrije tijd... Daardor ziet elke werdag er voor hen anders uit. Een ouder helpen met het aanvragen van onderwijscheques, vragen opvolgen vanuit het zorgteam, tijd maken om te luisteren naar ouders, een infomoment met soep of koffie organiseren, het op-tijd-op-school- zijn mee opvolgen, … zijn slechts enkele voorbeelden van wat een brugfiguur allemaal doet.

Interesse?

Heb je ook zin om kinderen te begeleiden? Neem dan een kijkje op de website van het Rode Kruis en meld je aan als vrijwilliger. Het Rode Kruis zorgt voor een basisopleiding. Daarnaast kan je ook rekenen op de steun van je collega’s. Regelmatig komen de brugfiguren samen om van gedachten te wisselen.


Meer info: Monique Vandenput, 0475 68 65 22, monique.vandenput@vrijwilliger.rodekruis.be

38 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page