top of page

Restafval opgehaald in containers wordt voorbereid voor Hoeilaart, Overijse en TervurenDRUIVENSTREEK - De inwoners van deze drie gemeenten hebben al een hele weg afgelegd op het vlak van sorteren en recycleren van huishoudelijk afval. Nieuwe ambitieuze doelstellingen voor restafval vastgesteld door OVAM vergen nieuwe manieren om met afval om te gaan. Met Diftar wordt het principe ‘de vervuiler betaalt’ nog beter toegepast. De gemeenten hebben de intentie naar dit ophaalsysteem over te schakelen vanaf volgende legislatuur. Samen met Interrand wordt dit traject voorbereid.


Diftar-systeem

Met de invoering van Diftar, wat staat voor geDifferentieerde Tarieven, zal ieder gezin zelf kunnen opvolgen hoeveel restafval ze produceren. Iedereen zal zelf kunnen nadenken en handelen om zijn totale gewicht van restafval te verminderen. “De restafvalzakken zullen vervangen worden door containers in verschillende formaten, afhankelijk van de noden van elk gezin. De container heeft een chip die bij lediging het gewicht registreert. Die informatie kan je opvolgen als gezin. Milieubewust omgaan met afval is iets dat iedereen aanbelangt. Samen gaan we voor minder afval. ” zegt Elmo Peeters, ondervoorzitter van Interrand.


Meten is weten

Voorzitter Joris Kelchtermans benadrukt hier graag het volgende over: “Goede sorteerders zullen volgens dit nieuw ophaalsysteem niet méér betalen. Inwoners zullen de ophaling en verwerking van het afval betalen volgens een tarief per aangeboden kilogram. Naast het verkleinen van de afvalberg loont het werken met Diftar de moeite. Meten is weten. Met Diftar heeft iedereen een eigen impact op zijn kostprijs en afvalkilo’s!” Interrand ging te leer bij vele andere afvalintercommunales en gemeenten In Vlaanderen zijn er ondertussen veel gemeenten waar Diftar is ingevoerd. Kijk bijvoorbeeld naar de buurgemeenten Huldenberg of Bertem waar inwoners nu jaarlijks ongeveer 80 kg in plaats van 130 kg restafval aanbieden.


Ondergronds

“Voor drukbevolkte locaties is er een alternatief met ondergrondse containers.”, zegt Joy Sergeys, eveneens ondervoorzitter van Interrand. “Niet iedereen heeft een tuin of een garage waar de container ongestoord geplaatst kan worden”, voegt ze er nog aan toe. “Beide systemen zullen gelijktijdig uitgerold worden.”

Ook de ondergrondse containers zullen werken met een Diftar-weegsysteem. Hier kunnen kleinere hoeveelheden, op eigen gekozen tijdstippen, gebracht worden. Specifiek voor inwoners met beperkte ruimte voor afvalopslag, zullen er containers komen in verschillende maten. Dat moet het ook voor iemand die wat kleiner woont mogelijk maken om te werken met de afvalcontainers. We hebben al containers vanaf 40 liter. Een groot voordeel van het gebruik van containers is ook dat het waaivuil van restafval op straat zo goed als onbestaande zal zijn. Nu zorgen kraaien, vossen, katten, … ervoor dat afvalzakken opengereten worden. In sommige wijken uit de drie gemeenten zien inwoners zich verplicht om wekelijks het afval, soms over een strook van verschillende meters, op te rapen. Nog steeds bezorgd om wat komen zal? Geen nood, er zal tijdig gecommuniceerd worden en de medewerkers van Interrand zullen beschikbaar zijn om antwoord te bieden op vragen van inwoners van de drie gemeenten.

181 weergaven1 opmerking

1 Comment


Peter Vramby
Peter Vramby
Dec 16, 2022

In de aangrenzende gemeenten, net over de taalgrens, is dit al het geval.

Like
bottom of page