top of page

Plateau van Duisburg krijgt uitkijk- en rustpunt in de vorm van kunstwerk
HULDENBERG/BERTEM - De provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid en de gemeenten Huldenberg en Bertem gaven het kunstenaarscollectief ‘Observatorium’ de opdracht om, samen met de inwoners en de landbouwers, een kunstwerk te maken op het Plateau van Duisburg. Dit kunstwerk zal dienst doen als uitkijk- en rustpunt op de hoogste plaats van de regio.

'Om dit traject in goede banen te leiden, namen we kunstbemiddelaar ‘De Nieuwe Opdrachtgevers’ onder de arm', zegt Danny Vangoidtsenhoven (Open VLD), burgemeester van Huldenberg. 'Eind 2022 startte deze bemiddelaar een participatief traject op met een groep van opdrachtgevers om de opdrachtformulering te bepalen en een kunstenaar voor te dragen. Deze groep bestaat telkens voor een derde uit inwoners van de nabijgelegen dorpskernen, lokale landbouwers en vertegenwoordigers van de cultuurraden. De opdrachtgeversgroep schoof het kunstenaarscollectief ‘Observatorium’ uit Rotterdam naar voor om het kunstwerk te realiseren.'


Samenwerkingsverband

Maatschap Observatorium is het samenwerkingsverband van de kunstenaars Geert van de Camp, Andre Dekker, Lieven Poutsma en Ruud Reutelingsperger, opgericht in 1998 in Rotterdam. Middels iconische, architecturale kunstwerken en co-creatie verlenen zij nieuwe betekenissen en gebruik aan pleinen, parken, industrieterreinen of stadswildernissen in transformatie. De enscenering van de openbare ruimte en de symboliek van kunstwerken gaan hand in hand met het gebruik door het publiek. Hun bijdrage aan gebiedsontwikkeling en verduurzaming bestaat uit landschappelijk ingebedde plekken van afzondering en reflectie. Het oeuvre bestaat uit sculptuur, tijdelijke installaties, architecturen, biennale-bijdragen en parken, verspreid over België, Duitsland, Frankrijk, Rusland, Schotland en Nederland.


Project Walden

'Met dit uitkijkpunt willen we het weidse landbouwlandschap tussen de dorpen Neerijse en Leefdaal in de verf zetten', zegt Joël Vander Elst (Open VLD), burgemeester van Bertem. 'Het kunstwerk moet het verhaal vertellen van de huidige gebruikers en de landbouwers als voedselproducenten en landschapsbeheerders. We zijn dan ook blij dat ‘Observatorium geselecteerd werd omdat hun kunstwerken zich nestelen in het landschap waar ze deel van uitmaken en uitnodigen om hier op een andere manier naar te kijken. ​ ​'Het unieke kunstwerk zal voor de zomer van 2024 onthuld worden op het Plateau van Duisburg. Het wordt één van de eerste terreinrealisaties van het strategisch project Walden dat de samenwerking tussen de partners verder versterkt. Iets wat we vanuit de provincie enorm toejuichen, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. De opdracht voor het maken van het kunstwerk kadert in het strategisch project Walden en kwam er na de oproep “Kunst in Opdracht in de Publieke Ruimte” van het Vlaamse departement Cultuur, Jeugd en Media. Het strategisch project Walden is een samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap voor Natuur en Bos, de stad Leuven en de gemeenten Bertem, Huldenberg en Oud-Heverlee. Het project is mogelijk via de financiële steun van het departement Omgeving.

63 weergaven0 opmerkingen
bottom of page