top of page

Gouverneur vaardigt onttrekkingsverbod uit voor onbevaarbare waterlopen en publieke grachtenVLAAMS-BRABANT - Vanaf woensdag 14 juni geldt voor meerdere onbevaarbare waterlopen in de provincie VlaamsBrabant een tijdelijk onttrekkingsverbod. Dat werd vanmorgen beslist tijdens een bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg.

De Vlaamse adviesgroep droogte stelde vast dat op veel onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen de debieten en waterhoogtes dalend zijn, en dat de meeste ecologische minimumdebieten onderschreden zijn. Dit is een gevolg van de combinatie van hoge temperaturen en gebrek aan neerslag tijdens de eerste helft van juni.


Onttrekkingsverbod

Het provinciaal droogteoverleg, voorgezeten door de gouverneur, besliste om een onttrekkingsverbod in te stellen voor volgende onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in onze provincie: de Bellebeek, de Oude Dender, de Mark, de Zuunbeek, de Demer, de Dijle stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Demer, en de Scheiloop. “Ondanks de overvloedige neerslag in maart en april merken we dat de debieten en waterpeilen na enkele weken droogte weer sterk gedaald zijn”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren. “Ook de komende dagen houden de hoge temperaturen aan en is er nog geen neerslag in zicht. Om de ecologisch goede toestand van onze waterlopen te vrijwaren moest er dus ingegrepen worden”.


Controles

Met dit verbod zal het voor landbouwers niet langer toegestaan zijn om water op te pompen uit deze onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Het water mag wel nog gebruikt worden als drinkwater voor hun dieren. “We volgen de situatie nauwgezet op en hopen op regen zodat het verbod op onttrekking opnieuw kan worden ingetrokken. Ondertussen is het echt wel noodzakelijk dat iedereen in de betrokken gebieden deze maatregel respecteert. Er werd bovendien aan de politie gevraagd om strenge controles uit te voeren op de naleving van het onttrekkingsverbod.” aldus nog de gouverneur.

Tenslotte doet de provinciegouverneur ook een dringende oproep aan alle inwoners van VlaamsBrabant om zuinig om te gaan met het watergebruik. “Iedereen moet er zich van bewust zijn dat de waterschaarste grote gevolgen kan hebben en dat het bijgevolg in ieders belang is om tijdens deze droogte bedachtzaam en spaarzaam om te gaan met water”.

24 weergaven0 opmerkingen
bottom of page