top of page

Steun voor 4 taalstimulerende projectenVLAAMS-BRABANT - De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt 4 taalstimulerende projecten in Hoegaarden, Zaventem, Haacht en Asse voor een totaalbedrag van 18.336 euro.

Anders- en meertaligheid is voor steeds meer inwoners van Vlaams-Brabant een realiteit. In Vlaanderen is kennis van het Nederlands voor anderstaligen van essentieel belang voor een goede integratie in de lokale gemeenschap. Bovendien zorgt kennis van het Nederlands voor meer kansen op de arbeidsmarkt. “Onze steun heeft een uitgesproken sociaal karakter, want voor onze samenleving is het belangrijk dat we met elkaar kunnen communiceren. Hiermee ondersteunen we organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal. Gemeenten, scholen, vzw’s en feitelijke organisaties kunnen voor hun taalstimulerend project een subsidie aanvragen van maximum 15.000 euro”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor het Vlaams karakter.


Gedeputeerde Gunther Coppens bracht een bezoek aan Hoegaarden in het kader van het taalstimuleringsproject toTAALzorg (op de foto vlnr Nele Boogaerts, directeur WZC Villa Hugardis, Wendy Creten, OCMW, schepen Philippe Havet, en gedeputeerde Gunther Coppens Gedeputeerde Gunther Coppens bracht een bezoek aan Hoegaarden in het kader van het taalstimuleringsproject toTAALzorg (op de foto vlnr Nele Boogaerts, directeur WZC Villa Hugardis, Wendy Creten, OCMW, schepen Philippe Havet, en gedeputeerde Gunther Coppens

De volgende vier projecten kregen steun van de provincie Vlaams-Brabant:

‘toTAALzorg’ van OCMW Hoegaarden (10.000 euro)

​Dit project richt zich tot de anderstalige medewerkers van woonzorgcentrum Villa Hugardis. Men gaat de taaldrempels op de werkvloer wegwerken en hier alle personeelsleden bij betrekken. ​Elan Learning organiseert voor de anderstalige werknemers offline professionele schriftelijke en mondelinge taaltrainingen. Het online gedeelte zal verlopen via de app Linguineo pro. Tussen het offline en online gedeelte zal er een wisselwerking zijn en beide vertrekken heel sterk van de realiteit op de werkvloer. ​“Dit project sluit aan bij ons taalbeleid dat werd uitgewerkt in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering. Nadat de anderstalige werknemers deze beide sporen hebben doorlopen zal dit project door onze projectpromotor verankerd en opgevolgd worden via de samenstelling van gemengde teams, peter- of meterschap”, zegt Wendy Creten, stafmedewerker van OCMW Hoegaarden.

​​‘Leeshelden’ van gemeente Zaventem (3.064 euro)

​Leeshelden heeft als doel de leesachterstand van leerlingen uit het 2de en 3de leerjaar aan te pakken door hun leesmotivatie te verhogen. De lokale scholen, Bibliotheek De Factorij, Bibliotheek Sterrebeek en de dienst integratie van de gemeente gaan hiervoor samenwerken. Zo kunnen leerlingen met een leesproblematiek in de bibliotheek een reeks leessessies volgen. Tijdens schooljaar 2022-2023 worden 20 sessies aangeboden. Met dit project mikt men op een 30-tal kinderen. De begeleiding wordt verzorgd door gevormde vrijwilligers. In elke lees- en spelsessie wordt er een uur samen gelezen. Daarna volgt een half uur verwerking van het boek.

Boekenstoet van gemeente Haacht (2.932 euro)

​​HaBoBIB en Huis van het Kind willen, gaan voor de tweede keer Boekenstoet organiseren. Met dit voorleesproject, waarbij vrijwilligers bij anderstalige en/of taalzwakke kinderen aan huis voorlezen, mikt men op kinderen tussen 4 en 12 jaar. Van oktober tot en met april 2023 zullen vrijwilligers bij een 14-tal gezinnen gaan voorlezen. Daarnaast wordt er ook een bezoek aan de bib en een culturele activiteit gepland. ​

​‘Taalbeleidstraject op maat’ van gemeente Asse (2.340 euro)

​​De gemeente Asse gaat in twee gemeentelijke basisscholen, in samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs, een taalbeleidstraject op maat uitrollen. Men gaat de taalontwikkeling van alle leerlingen stimuleren. De leerkrachten worden in hun rol versterkt. Het onthaalbeleid van de school wordt aangepakt en er komt een gedragen visie op het leren van een taal.

14 weergaven0 opmerkingen

댓글


bottom of page