top of page

Wegverzakking Duisburgsesteenweg: sterke afname compactheid ondergrond en ontstane holtesTERVUREN - Tijdens de jongste gemeenteraad werd een nieuwe stand van zaken van de verzakking op de Duisburgse steenweg bekend gemaakt. 'Spijtig genoeg kunnen we nog geen concrete datum geven voor het einde van de werken die onze handelaars en inwoners zwaar treffen', openbaarde schepen Jan Trappeniers (CD&V).

Begin juni zorgde een wegverzakking van de Duisburgsesteenweg voor een afsluiting van de rijbaan. Sindsdien volgt het verkeer verschillende omleidingen om de doorstroming van het verkeer te garanderen en tegelijkertijd zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken. Voor de bouwwerken op de site Panquin werd een muur geplaatst ter ondersteuning van de Duisburgsesteenweg tijdens de graafwerken. Deze steunmuur was vastgemaakt met ankers die tot onder het wegdek reiken. Net deze belangrijke steunmuur is verschoven waardoor de ankers de grond onder het wegdek meetrokken en schade veroorzaakt hebben, zowel ondergronds als bovengronds.
Stabiliteitsingenieur

'Uit de onderzoeken blijkt dat de compactheid van de ondergrond sterk is afgenomen en er holtes zijn ontstaan. Dit is vastgesteld op een diepte van 5 à 7 meter. Naast de wand van de bouwput is er weinig compacte grond waargenomen tot een diepte van 13 meter', werd op de gemeenteraad uit de doeken gedaan. 'Het wegdek van zowel de straat als het voetpad is zwaar beschadigd en niet meer te herstellen. Als gevolg hiervan moet het gehele wegdek opgebroken worden, inclusief de lijnvormige elementen. De riolering toont daarenboven duidelijke tekenen van schade zoals barsten, infiltratie en open voegen, veroorzaakt door de grondverschuiving. Er is een verschuiving opgetreden in zowel de lengte- als dwarsrichting van de riolering. Hierdoor kan de huidige riolering niet behouden blijven en moet deze vervangen worden', vertelt het verslag.

Verder lazen we dat de nutsleidingen zich in de berm naast de wand bevinden, daar waar de grootste grondverschuiving plaatsvond. 'De gasleiding is preventief uit dienst genomen en zal vervangen worden. De waterleiding loopt een groot risico op lekkage en moet ook vervangen worden. Andere kabels en leidingen moeten getest worden door de nutsmaatschappijen om te bepalen of ze vervangen moeten worden', klinkt het. Bedoeling is nu dat de aannemer de steunmuur herstelt, wat een 8-tal weken zal duren.
Omdat het technisch quasi onmogelijk is om de weg tot een diepte van 5 à 7 meter af te graven omwille van het grondwaterniveau en de nabijheid van ondermeer. de Voer, is er een stabiliteitsingenieur aangesteld die onderzoekt of de ondergrond voldoende samengedrukt kan worden indien er tot 2 meter afgegraven wordt. De ondergrond die lager ligt zou dan verder verdicht worden. De aannemer onderzoekt of het verdichten van de ondergrond geen nieuwe schade kan berokkenen op de nieuw aangebrachte muur.


Extra onderzoeken

Er zal een aanbesteding volgen, waarbij een aannemer aangesteld wordt om de herstellingen aan het wegdek en de riolering uit te voeren. De nutsmaatschappijen voeren tegelijkertijd met de herstelling van de weg de nodige werken uit voor de gas-, water-, communicatie- en elektriciteitsleiding.

'De herstellingswerken zijn afhankelijk van heel wat factoren. Hoeveel extra onderzoeken moeten er nog gebeuren?', luidt het tot slot. 'Zijn er extra verstevigingen nodig of andere ingrepen? Laten de weersomstandigheden het toe om door te werken? Denk maar aan regen en vrieskou. Tot slot zijn er heel wat partijen die moeten samenwerken om tot een duurzaam resultaat te komen. De gemeente zet alvast alle middelen in om de werken zo snel en zo goed mogelijk af te ronden'. Kortom, de door de feiten ontstane omleiding voor automobilsten en De Lijn zal nog een hele tijd in beslag nemen. Wordt vervolgd.


Foto's © Michel Van Mullem96 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page