top of page

Waarom Hoeilaartse straten zonodig met lelijk gietasfalt worden vol gesmeerd?HOEILAART - Het zou kunnen dat je binnenkort geen Hoeilaartse straat meer zal vinden waar geen onderhouds- of vernieuwingswerken plaats vonden. Met een woud van verkeersborden werd de inwoners doorheen de vele omleidingen geloodsd. 'Momenteel zijn er onderhoudswerken aan de gang in verschillende straten', opent de gemeente een nieuw (pers)bericht. Nou ja.

De Hoeilanders blijken er een punthoofd van te krijgen. Via Facebook en aanverwante media formuleren ze hun ongenoegen over de gang van zaken en de niet zo fraai ogende aanpak. 'Uit de ontvangen vragen en opmerkingen blijkt dat er behoefte is aan verdere verduidelijking', communiceert de gemeente. 'Daarom willen we graag enkele projecten op middellange en lange termijn onder de aandacht brengen'.


Klimaatstraten

Zo staan enkele straten hoog op de lijst voor structurele en noodzakelijke rioleringswerken. Daarnaast zullen diverse straten worden herontwikkeld wat zoveel wil zeggen als ze te vergroenen en veiliger te maken. 'Dit initiatief, bekend onder de noemer de Klimaatstraten van de toekomst, omvat het verminderen van de hoeveelheid asfalt en het creëren van meer ruimte voor infiltratie van hemelwater. Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van deze structurele rioleringswerken en projecten. We streven ernaar om vanaf 2026 gefaseerd met de uitvoering te beginnen', klinkt het. Iets dat we ook al in een vorige bijdrage schreven. De rioleringen, weet je nog?

'In afwachting van deze structurele rioleringswerken en diverse vergroeningsprojecten, is het noodzakelijk om een aantal straten te onderhouden om ze goed berijdbaar te houden gedurende de komende jaren', luidt het verder. De technische dienst heeft drie categorieën van straten gedefinieerd: Herstellingen voor 8 à 10 jaar: de toplaag wordt volledig afgeschraapt en vervangen door een nieuwe. Hiermee start men volgende week onder andere in de Waversesteenweg, de V. Marchandstraat en een aantal straten in de wijk Tentrappen. In augustus volgen de A. Biesmanslaan en de Koldamstraat. Herstellingen voor 3 à 5 jaar: om de scheuren en gaten op te vullen, wordt er warme gietasfalt aangebracht zoals in de J.B. Charlierlaan (zie foto boven). Vlak na de herstelling ziet dit er niet uit, maar dat wordt na verloop van tijd beter (voorbeeld: Brusselsesteenweg). Herstellingen in eigen beheer: voor straten die nog in goede staat zijn, maar die enkele gaten of scheuren vertonen. Dit gebeurt ook met gietasfalt door de Hoeilaartse technische dienst.

Rioleringsproject

'In 2025 en 2026 staat een dringend en uiterst noodzakelijk rioleringsproject gepland voor de J.B. Charlierlaan, wat de volledige opbraak van de straat vereist', klinkt het. 'Om deze reden is er nu bewust gekozen voor de toepassing van gietasfalt. Het zou immers niet doeltreffend zijn om nu de toplaag te vervangen, om deze vervolgens een jaar later opnieuw te moeten opbreken. Onze technische dienst is, samen met de partners, momenteel bezig met de coördinatie en verdere detaillering van dit project. Zodra de voorbereidingsfase is afgerond en de concrete planning is vastgesteld, zullen we communiceren over de voortgang van dit project'. En afsluitend: 'Daarnaast zal het gebruik van gietasfalt voor herstellingen op korte termijn in andere straten ook bijdragen aan een verhoogde veiligheid'.


Foto's © Michel Van Mullem
139 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page