top of page

Vliegtuiglawaai boven Huldenberg: de brief van de burgemeester naar de ministerHULDENBERG - Op de laatste gemeenteraad van '22 werd de problematiek rond rond de luchtcorridor boven Huldenberg besproken. Aanleiding was 'Wij liggen er wakker van' een petitie van Bond Beter Leefmilieu en een aantal actiegroepen uit de rand rond Brussel waaronder Milieusteunpunt Huldenberg.

Met eenparigheid van stemmen keurde de raad goed om een brief te versturen naar de federale minister voor Mobiliteit en een reeks betrokken overheden en andere organisaties. Burgemeester Danny (Open VLD) kroop in de pen.

De brief vat de lokale grieven samen en suggereert ook een aantal nieuwe denkpistes om de geluidshinder te verminderen. 'Haal de luidruchtige en meest vervuilende vliegtuigtypes eruit en we staan véle stappen verder', besluit de brief.

'Vanuit Huldenberg kijken we met 10.000 inwoners naar de opstijgende vliegtuigen', schreef Vangoidtsenhoven. 'Sommigen klimmen al wat hoger en zijn al wat moderner, dan zien we ze, maar horen we ze nauwelijks. Anders is het met oudere types en zeker met de transportvliegtuigen. Die brullen boven onze daken en wat echt vervelend is, ook ’s nachts'.


Dreigement

'Ik zeg met zo ‘n 10.000, maar dan tel ik de inwoners van Kraainem, Wezembeek-Oppem, Tervuren en Grez-Doiceau niet mee. Een afgeronde optelsom brengt ons dan op 75.000 inwoners uit zowel het Vlaams als het Waals Gewest. Het grote merendeel van deze Belgen erkent het belang van onze Nationale luchthaven en we willen zeker geen dreigement oplaten om deze belangrijke economische pijler te laten inkrimpen, laat staan te ondermijnen. Wel worden we in een bepaalde straal rond de luchthaven veel vaker overvlogen dan andere gemeenten. Veel heeft te maken met het baken dat in onze deelgemeente staat: baken HUL. Momenteel worden de -opstijgende- vliegtuigen nog steeds omgeleid via dat baken. Het resultaat daarvan is dat de vliegtuigen zich in een bocht moeten wringen om toch maar over dat baken te vliegen. Met als gevolg nog meer lawaai, meer uitstoot van stikstof, fijn stof en CO². Dit terwijl ze met minder inspanningen rechtstreeks op hun bestemming zouden kunnen vliegen. Het is voorbijgestreefd om over deze grondbakens te vliegen, gezien alles in gereedheid is gebracht om op GPS te vliegen. Dit brengt met zich mee, mijnheer de minister, dat ongeveer 50 % van de stijgers boven Huldenberg vliegen'.


Loopje

'Tot op heden hebben we er steeds voor gekozen om solidair -we gaan dat ook blijven doen- met alle lokale besturen van Vlaams-Brabant en zelfs onder regie van de deputatie, te kiezen voor een eerlijke verdeling van alle vluchten. Ligt de oorzaak bij het MER-onderzoek, of bij de kalmte na de coronastorm, ik kan het alleen maar vermoeden, maar meer en meer actiegroepen, gemeenten en onze officiële vertegenwoordigers in uw en in de Vlaamse regering, gaan enkel, of toch vooral, voor eigen deur vegen. Alle afspraken ten spijt gaat men Fake News -vergeef me deze populistische term, maar ik kan het niet anders omschrijven- verspreiden om de eigen zaak te dienen. Zo wordt er een loopje genomen met oude omzendbrieven, instructies, wetteksten en ga zo maar door. Je zou meewarig worden van de onzin die uit de printers rolt of mijn mailbox verzadigen. Aan deze manier van werken gaan we niet deelnemen. Ik had graag het genoegen gehad dat u even de tijd neemt om onze besognes door te nemen. Zo zal u kunnen begrijpen waarom ik niet langer kan wachten om de belangen of mogelijke kwalen van onze mensen bij u uit de doeken te doen. U kent dit gevoel vast en zeker want u moet over zo’n 11.000.000 mensen waken. Van de minder overvlogen zones rond de luchthaven komt nu veelal de factor veiligheid aan bod. Deze mensen stellen de huidige situatie voor als de meest veilige. Hierbij halen ze niet alleen foutieve interpretaties voor het gebruik van de preferentiële banen en de windsnelheden aan, maar vergeten ze ook één ding. Het is uiteraard in ons aller belang dat er geen ongelukken gebeuren, dat spreekt voor zich. Dit zou veel leed berokkenen bij zowel de mensen aan boord als bij deze in de buurt van de vlieghaven. Maar door de instandhouding van de actuele procedures komt er nu veel lawaai en fijn stof, stikstof en CO² vrij boven de hoofden van de “happy” few. De as Zaventem - baken HUL krijgt de helft van de stijgers te verwerken. U kent ongetwijfeld de mening van de WHO hierover: geen ongevallen maar veel slachtoffers aan de grond. Ik ben ervan overtuigd dat u dit niet naast u neer gaat leggen en daarom hou ik het bij deze harde feiten. Alle studies wijzen op de gezondheidsgevolgen van bovengenoemde'.


Complexiteit

'Heb ik de oplossingen klaar? Een eerlijk nee is mijn enige antwoord. Of toch zeker geen antwoord om iedereen te sussen. Begrijp wel dat wij niet tegen vluchten boven Huldenberg zijn en alles willen afwenden op de buren. Nee wij willen gerust ons deel nemen. Vanuit heel veel overleg, het ene al interessanter dan het andere, komen wel een paar frisse ideeën naar voren. Sta me toe er een paar toe te lichten. Uiteraard vallen deze niet allemaal onder uw bevoegdheid. Gezien de complexiteit van ons land, ben ik genoodzaakt deze brief naar verschillende regeringen en instanties te sturen, wat daarom niet minder interessant is'.

'Echte handhaving over het aantal en de noodzaak van de nachtvluchten. De meeste inwoners kunnen leven met een beperkt aantal stijgers ’s nachts. Ik zou er willen voor pleiten dat daar een sluitend reglement voor uitgeschreven wordt dat ook nageleefd wordt. Van 23 tot 07 uur nachtrust dat heeft de hardwerkende Vlaams- en Waals-Brabander wel verdient, niet? Ik vraag dus op zoek te gaan naar een balans tussen overlast en economische haalbaarheid en ondertussen te vermijden dat we meer vrachtverkeer op de weg genereren'.


Schroothoop

'Ik besef dat luchtvaartmaatschappijen wel echt hun best doen om hun vloot uit te rusten met vliegtuigen die minder lawaaierig zijn (QC -4,0 ?) en minder verbruiken en uitstoten. Helaas doen ze dat niet allemaal en hebben ze misschien wel een duwtje in de rug nodig. Dit hoeft niet steeds door te bestraffen, maar er zou geld ingehouden kunnen worden van de vliegtuigtaksen om nadien te investeren in modernere toestellen. In elk geval kunnen we niet toelaten dat de luchthaven van Zaventem, die van de hoofdstad van Europa, de schroothoop wordt van West-Europa. Met heel veel plezier hoorde ik de nieuwe afgekondigde nieuwe taksen voor, ook privéjets, voor luidruchtige vliegtuigen. U werd geciteerd met volgende quote: "De geluidsoverlast die bewoners rond Zaventem ervaren kan niet zo blijven, of ze nou in Vlaanderen, het Brussels gewest of Wallonië wonen." Het klinkt als de harp van een engel in onze 150.000 oren', besluit Vangoidtsenhoven.


Om verder op te volgen.


(Foto André Verdren)


72 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page