top of page

Visvijvers aan Zoet Water worden heringericht​​OUD-HEVERLEE/BERTEM/HULDENBERG - Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, gaf een subsidie van 1.031.595,60 euro voor de herinrichting van de vijvers aan het Zoet Water in Oud-Heverlee. Hiermee kunnen de gemeente en het Agentschap voor Natuur en Bos hun plannen om de natuurwaarde van de vijvers sterk te verhogen, uitvoeren.

'Het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Oud-Heverlee werken, in het kader van het strategisch project Walden, nauw samen aan de herinrichting van de vijf vijvers en de integratie ervan in hun waardevolle omgeving,' zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. Het strategisch project Walden is een samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap voor Natuur en Bos, de stad Leuven en de gemeenten Bertem, Huldenberg en Oud-Heverlee. Het project is mogelijk via de financiële steun van het departement Omgeving.


Cultuurhistorisch landschap

De historische visvijvers aan het Zoet Water in Oud-Heverlee zijn gelegen in natuurgebied en beschermd als . Ze kampen met steile oevers die hun stabiliteit verliezen, weinig variërende oevervegetatie, te veel aan slib en historische vervuiling door huishoudelijk afvalwater via de Vaalbeek die door de vijvers loopt. ​Het slibmateriaal zal verwijderd worden en de zeer rechte oevers ingericht als natuurlijke oevers. De werken aan de vijver zullen in het najaar van 2024 van start gaan. 'Door het herstel van de vijvers met een goede waterkwaliteit, biodiverse waterplantenvegetatie en oevervegetaties werken we aan een leefgebied voor ongewervelden, amfibieën, vissen, watervogels en vleermuizen', zegt Patrick Huvenne, regiobeheerder van het Agentschap voor Natuur en Bos. ​


​​Brabantse Wouden

​'Dit project is inderdaad een mooi voorbeeld van hoe partners op een integrale manier werken aan een betere waterhuishouding én aan betere natuur. We maken de visvijvers nog mooier dan ze al zijn en verhogen tegelijk de natuurwaarde. Bovendien past het project perfect binnen de werking van het kandidaat Nationaal Park Brabantse Wouden, waarbij we eeuwenoude bossen, meanderende rivieren, holle wegen en open velden van Halle tot Leuven met elkaar verbinden,' zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu en waterlopen.

Met de Vlaamse subsidie van zo'n miljoen euro kunnen de historische visvijvers aan het Zoet Water heringericht worden. Patrick Huvenne, regiobeheerder ANB, gedeputeerden Bart Nevens en Ann Schevenels, burgemeester Bart Clerckx en schepen Hanna Van Steenkiste brachten een bezoek aan de locatie. Met de Vlaamse subsidie van zo'n miljoen euro kunnen de historische visvijvers aan het Zoet Water heringericht worden. Patrick Huvenne, regiobeheerder ANB, gedeputeerden Bart Nevens en Ann Schevenels, burgemeester Bart Clerckx en schepen Hanna Van Steenkiste brachten een bezoek aan de locatie. (Foto)


Toegangspoort

​​'Naast het vernatuurlijken van de vijvers, vormt dit een opportuniteit om de waterbeleving te versterken door paden of vlonders langs de nieuwe zachte oevers aan te leggen. Tegelijk vormt dit project een schakel in de realisatie van het Masterplan voor het Zoet Water', zegt Bart Clerckx, burgemeester van Oud-Heverlee. 'Bovendien stomen we zo de site van het Zoet Water klaar als toekomstige toegangspoort voor de Brabantse Wouden, het kandidaat Nationaal park,' vult Hanna Van Steenkiste, schepen van ruimtelijke ordening van Oud-Heverlee, nog aan. “De site combineert immers een hoge natuur- en cultuurhistorische waarde met een vlotte toegankelijkheid en een brede waaier aan recreatiemogelijkheden. De inspanningen voor het verbeteren van de waterkwaliteit en de leefomgeving voor verschillende soorten dragen bij aan het versterken van de identiteit en kwaliteit van deze omgeving. Een plaats om samen te komen en te ontspannen. Een plaats om fier op te zijn.'

De subsidie kadert binnen de ‘Projectsubsidie Natuur’ van de Vlaamse overheid en krijgt Europese cofinanciering vanuit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO). ​


34 weergaven0 opmerkingen
bottom of page