top of page

Verloederde batterijfabriek Tudor in Huldenberg krijgt tweede leven door herontwikkeling bedrijvenzoneHULDENBERG - De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant, de provincies Vlaams- en Waals-Brabant en de gemeenten Huldenberg en Grez-Doiceau slaan de handen in elkaar om de voormalige en verloederde ‘Tudor’-bedrijvenzone te herontwikkelen.

Afgelopen vrijdag ondertekenden de vijf partners een samenwerkingsovereenkomst voor de opmaak van een masterplan voor deze site. Sinds de batterijfabriek Tudor haar activiteiten stopzette, is de bedrijvenzone bij het station van Florival ​ in verval. 'Maar deze site, met een oppervlakte van zo'n 13 ha, heeft veel potentie', luidt het.

De initiatiefnemers geven zelf toe dat de geïsoleerde ligging van de site in de waardevolle Dijlevallei, de ligging op zowel Vlaams als Waals grondgebied, de aanwezige bodemvervuiling en de nog aanwezige (il)legale activiteiten zijn factoren die van de gewenste herontwikkeling geen evident verhaal zullen maken.


Brownfieldconvenant

Het was op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dat de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gegeven had aan het ontwerp brownfieldconvenant Huldenberg-Florivalstraat. 'Het brownfieldconvenant schept het kader om deze site te transformeren. Daarbij wordt rekening gehouden met de bodemvervuiling en de waardevolle natuurrijke omgeving. VLAIO staat in voor de coördinatie en het administratieve beheer van deze convenanten', klinkt het. De site van de voormalige batterijfabriek ‘Tudor/Exide’ werd eind 2021 door POM Vlaams-Brabant verworven om ze te saneren en te herontwikkelen. De site strekt zich uit over een oppervlakte van 13 ha, op het grondgebied van de gemeenten Huldenberg in Vlaams-Brabant en Grez-Doiceau in Waals-Brabant. Het brownfieldprojectgebied beperkt zich tot het gedeelte van de site dat zich op Vlaams grondgebied bevindt (6,4 ha).


Loodzuurbatterijen

In het begin van de twintigste eeuw was de site in gebruik door een fabriek voor loodzuurbatterijen. Daarvoor werd het terrein gebruikt door de textielindustrie. De lange industriële activiteit heeft de site bezwaard met een historische bodemverontreiniging. In het verleden zijn al enkele saneringen uitgevoerd, maar de restverontreinigingen vragen nog opvolging en bijkomende maatregelen bij de herontwikkeling van de site. Enkele vroegere industriële gebouwen op het Vlaams gedeelte hebben een zekere erfgoedwaarde, maar zijn niet beschermd of aldus geclassificeerd. Waar mogelijk zal hiermee rekening gehouden worden bij de herinrichting van het terrein.De oude gebouwen van de Tudorfabriek geven de zone een verloederde aanblik (copyright Tim Van de Velde photography)


'Samen staan we echter sterker en daarom brachten we alle betrokken partijen bijeen om samen de toekomst te schrijven voor de tot ‘Florivalsite’ gedoopte bedrijvenzone. De provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant, de gemeenten Huldenberg en Grez-Doiceau ​ en de POM Vlaams-Brabant slaan vandaag officieel de handen in elkaar, met als eerste doel het opmaken van een masterplan voor de Florivalsite', zegt gedeputeerde Gunther Coppens, voorzitter van het directiecomité van POM Vlaams-Brabant.


'Het aanbod aan kwalitatieve ruimte voor bedrijven is in deze regio zeer beperkt. Met dit project kunnen we enkele (lokale) bedrijven de broodnodige ruimte aanbieden', zegt An Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning en economie op haar beurt.'De herontwikkeling van de Florivalsite biedt bovendien ook de kans om hier een toegangspoort tot het recent erkend Nationaal Park Brabantse Wouden te realiseren.'
De site van de voormalige bedrijvenzone wordt herontwikkeld (copyright Tim Van de Velde photography)


'We zijn blij met het nieuwe toekomstperspectief voor deze site. Zijn complexe ligging over de gewestgrens heen heeft de deuren geopend voor een nauwe samenwerking met onze Waalse buren. We zijn nu reeds gecharmeerd door deze leerrijke en stimulerende ervaring”, aldus nog Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld), burgemeester van Huldenberg. De samenwerkingsovereenkomst is het begin van een traject dat enkele jaren in beslag zal nemen. De volgende stap is het ontwerp van de eerste voorstellen van herontwikkeling. Het ontwerpteam dat het masterplan zal opmaken wordt geselecteerd via de Open Oproep onder begeleiding van de Vlaams Bouwmeester.

134 weergaven0 opmerkingen
bottom of page