top of page

Somers wil gemeenten verplichten om te fuseren na '24, burgemeester Vandenput is overduidelijk tegenHOEILAART/BRUSSEL - Als het van Bart Somers (Open VLD) afhangt, moet elke gemeente vanaf 2024 verplicht fuseren met een of meerdere buurgemeenten. Partijgenoot, volksvertegenwoordiger en burgemeester van Hoeilaart, Tim Vandenput (Open VLD) (Foto boven) noemt dat plan 'het slechtste wat hij ooit al gehoord heeft! '

'Wat Minister Somers zegt, is zijn eigen persoonlijke mening. Het is geen partijstandpunt van Open VLD en zeker geen gedragen standpunt bij de meer dan 6 miljoen inwoners van Vlaanderen', aldus Vandenput als we hem met het standpunt van Somers confronteren 'Iets verplichten is totaal contradictorisch tegen het eerste principe van een liberale partij: VRIJHEID. Een vrije keuze van fusie, die vandaag al mogelijk is, lijkt mij de meest logische manier van werken in een democratie'.


Samenwerkingsverband

'Tot daar de principes. Ik geloof meer in het 'samenwerken' van een aantal naast elkaar liggende gemeenten. Dat doen we trouwens al enkele jaren met de vijf druivengemeenten Bertem, Huldenberg, Tervuren, Overijse en Hoeilaart. Op vlak van Cultuur loopt dit. Sport en Toerisme willen we ook nog organiseren in een Intergemeentelijk Samenwerkingsverband (IGS). Een volgende stap die ik in de Druivenstreek zie, is de fusie van de Politiezones VODI en Druivenstreek: de vijf gemeenten vormen een soort 'liggende banaan' tussen Brussel en Leuven, veiligheid kunnen we best samen organiseren. Ik denk dat dit mogelijk zal zijn in 2027', zegt de Hoeilaartse burgervader.Minister Bart Somers


Dienstverlening

Vandenput: 'Cijfers van Belfius tonen ook aan dat kleinere gemeenten polyvalenter zijn in hun dienstverlening, en dat ze meer 'op maat' kunnen werken van de inwoners. Het aantal personeelsleden per inwoner is in kleine gemeente kleiner dan in grotere gemeenten of steden. Daar gaat het ons echt over: een dienstverlening organiseren voor de inwoners van Hoeilaart en andere kleine gemeenten. En dat kunnen we nu beter dan in een grotere organisatie op te gaan die verder van de inwoners zal staan. Mijn conclusie: het voorstel van Somers is het slechtste wat ik ooit al heb gehoord! Dat zal de inwoner van de Dorpstraat en de Kerkstraat in elke gemeente echt niet helpen. En als Somers echt wil doorzetten, naar 100 “gemeenten” in Vlaanderen gaan, wel dan stel ik voor dat we Gewest en Gemeenschap Vlaanderen onmiddellijk opheffen en die 110 gemeenten onder het federale niveau brengen. Want dan gaan eigenlijk die grote 'gemeenten' alles doen wat Vlaanderen nu doet, en hebben we Vlaanderen zeker niet meer nodig'.


Vrijwillig

De oproep van Somers kadert in de discussie over het Gemeentefonds, een enveloppe van 3 miljard euro die jaarlijks over de gemeenten wordt verdeeld. De verdeelsleutel daarvan is achterhaald en steden en kustgemeenten zouden in het huidige systeem bevoordeeld worden. Somers wil het fonds wel hervormen, maar daarvoor zijn verplichte fusies volgens hem noodzakelijk, liet hij in Het Belang van Limburg optekenen. De huidige en de vorige Vlaamse regering probeerden gemeenten al vrijwillig te doen fuseren, door een deel van hun schulden over te nemen: zo'n 500 euro per inwoner. Dat gaat echter veel te langzaam. Tegelijk wil Somers dat er meer Vlaamse bevoegdheden naar het lokale niveau worden overgeheveld. Hij denkt bijvoorbeeld aan de VDAB, die volgens hem perfect op lokaal niveau kan werken, naast de OCMW’s.

En wat enkele andere partijen betreft... CD&V nationaal vindt fusies ook geen goed idee. 'Als een gemeente goed draait, geen schuldprobleem heeft en inwoners tevreden zijn, wie is de Vlaamse overheid dan om zich te komen moeien”, zegt voorzitter Sammy Mahdi terwijl N-VA absoluut pro is en dat er meer gefuseerd moet worden om de efficiëntie en dienstverlening naar de burger te bevorderen, maar gelooft voorlopig niet in dwang of gemeenten tegen hun zin verplichten.

460 weergaven1 opmerking
bottom of page