top of page

Protest tegen nieuwe sportsite: 'Het gemeentebestuur is hard voor haar burgers, zacht voor zichzelf'HULDENBERG - Het gemeentebestuur nam vorig jaar het besluit om een nieuwe sportsite onder te brengen op de open vlakte 'De Vlamoven' omdat de sportaccomodatie aan de Emile Gillisstraat stilaan maar zeker in onbruik geraken want verouderd.

Het nieuwe complex zou drie miljoen euro gaan kosten en worden ondergebracht op een 8,3 ha. groot terrein. Intussen ontstond luid protest van de omgeving maar daar geeft de gemeente vooralsnog geen gehoor aan.

De sportende medemens wordt in deze pre-electorale tijd flink verwend omdat ze met veel zijn en de bestaande infrastructuur hier en daar toch een beetje belabberd oogt. Zowel in Hoeilaart en Overijse als in Tervuren/Duisburg werd al een en ander gerealiseerd op locaties waar al langer de sportschoenen weden aangetrokken. Verdere uitbouw, recyclage, nieuwbouw, je noemt het maar. Het aansnjden van nieuw terrein was geen prioriteit. Goede zaak want zoveel grond blijkt niet meer voorhanden. In Huldenberg verlaat men echter de bestaande sportsite aan de Gillistraat om ergens anders een compleet nieuwe aan te leggen. Lang zoek- en puzzelwerk toonde de weg naar 'De Vlamolen' en daar zijn de omwoners niet gelukkig mee. Kunnen we ons best voorstellen want je kiest geen rustige plek om je vaste stekje neer te poten als je weet dat in je achtertuin sportterreinen komen plus alle bijhorende infrastructuur. Lawaaihinder, aanval op de mobiliteit, kwaliteit van wonen, overlast bij sportfeesten of clubetentjes, je merkt het, gezellig is anders.Megalomaan

Ondanks het soms luide protest -zo was er al een optocht naar het gemeentehuis plus overhandiging petitie- ziet het actiecomité nauwelijks beweging in het dossier. Meer nog, het lijkt er op dat de omwonenden voor voldongen feiten staan.

'Het gevoel van een beslissing die boven de hoofden van de burger is genomen, groeit sterker en sterker. Wij vinden dat openheid, correcte informatie, overleg en samenwerking met de burgers onmisbaar zijn voor een goed bestuur', luidt het nu. 'Zo heeft het gemeentebestuur van Huldenberg een jaar geleden besloten om een bom te leggen onder een waardevol open vlakte genaamd “De Vlamoven”'.

'Om een nog steeds onbegrijpelijke reden wil het gemeentebestuur 8,3 hectaren vruchtbare landbouwgrond en open en stil landschap kopen om er een megalomaan buitensportcomplex op te richten', klaagt het comité. 'Hun plannen omvatten vooralsnog twee kunstgras voetbalvelden, twee kunstgras trapvelden, een tribune voor 400 personen, parking voor 200 wagens, een kantine, kleedkamers en 3x3 basketvelden alsook andere infrastructuur voor sporten die nog bevestigd moeten worden en dit alles afhankelijk van de subsidies die de gemeente zou ontvangen van hogere instanties'. De keuze van de locatie zou unaniem goedgekeurd zijn in de gemeenteraad. 'Een beslissing om verlegen van te worden. Zuiver uitgekozen in functie van waar de gemeenteraadsleden wonen!', klinkt het verwijtend. 'Het gemeentebestuur is “hard voor haar burgers, maar zacht voor zichzelf”. De impact op de omwonende kwam nergens aanbod in deze beslissing'.

Het actiecomité vraagt nu de steun van alle burgers om waardevol landschap en landbouwgrond te behouden en vraaagt zich af waarom er geen samenwerking kan komen met de omliggende gemeenten om ruimte te zoeken voor de 600 leden van de voetbalclub OHR. 'Bertem, Overijse en Tervuren hebben prachtige buitensportcomplexen. Of is grootsheidswaanzin belangrijker voor een landelijke gemeente zoals Huldenberg', vraagt men zich af. 'De rust, het ruimtegevoel, de sfeer van het landelijke wonen, de glooiende natuur en het aanwezige groen zijn de eerste reden waarom bewoners bewust gekozen hebben om hier in deze landelijke gemeente te komen wonen. De problemen van verkeersveiligheid, omgevingsvervuiling door lichtvervuiling, lawaaihinder en sterk verhoogde verkeershinder, verlies aan vruchtbaar landbouwgebied, open ruimte en rust voor de omwonenden zijn maar “besognes” voor Open VLD in Huldenberg'.

De gemeente stelt nu een voorontwerp-RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) op, waarbij zij best rekening houden met alle bemerkingen en voorwaarden van alle omwonenden en betrokken instanties.Steenbakkerij

'Er werden 9 verschillende sites door een onafhankelijk bureau onderzocht. Zelfs voor de tweede maal is de site van de voormalige vlamoven de geschikte site gebleken', laat burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open VLD) op onze vraag weten. 'Het klopt dat dit ooit een industriële steenbakkerij bevatte, met nauwelijks huizen errond, maar dat is een tijdje geleden. De site zal OHR ontvangen en ruimte bieden voor 3X3 basket en een looppiste. Er wordt heel veel oppervlakte ingenomen om een goede bufferzone te creëren, slechts 5 % wordt maximaal bebouwd(inclusief sportterreinen). Verder is er momenteel niets voorzien. Vanaf het begin is de betrokkenheid met alle inwoners van Huldenberg verzekerd in een Paraadt, een burgerpanel zeg maar: er zijn niet enkel de openbare onderzoeken, opgelegd in dergelijke trajecten, maar er werd ook een participatieraad opgericht. We zijn als klein lokaal bestuur een pilootgemeente als het gaat over onze trajecten met inwonerparticipatie'.

'Men heeft ook gelijk dat de gemeenteraad unaniem achter deze keuze staat', zegt Vangoidtsenhoven nog. 'De reden daarvoor is duidelijk en heeft de hoogste democratische waarde: boven alle partijgrenzen heen is besloten om de sportsite op deze site te ontwikkelen. De inname van landbouwgrond werd helemaal ingeruild op het grondgebied van Huldenberg. Dat wil zeggen dat er geen verlies aan landbouwareaal zal zijn'.

'Laten we vooral eindigen met een positieve noot: het bestuur gaat er alles aan doen om er een sportaccommodatie te voorzien voor elke Huldenbergenaar, met zo weinig mogelijk impact op de buurt, de mobiliteit en het milieu. Daar hadden we ons trouwens al voor geëngageerd en wij houden woord', besluit de burgemeester.


Archieffoto's © Michel Van Mullem


Alle info op www.devlamoven.be

52 weergaven0 opmerkingen
bottom of page