top of page

Luiden Infiltratieproeven op evenementenweide van het park verlies stuk feestenlocatie in?HOEILAART - Gisteren zakte Group Van Vooren uit Zelzate naar het Ruusbroecpark af met het oog op infiltratieproeven die de doorlaatbaarheid van de bodem willen meten. Dat 'beloofd' nakende werken op voor de sportende of feestende Hoeilanders wel erg bekend terrein. Om ervoor te zorgen dat er geen afvalwater meer terecht komt in de IJse, heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) aan Aquafin de opdracht gegeven om de riolering te ontdubbelen.

Dit eerste teken in het gras zet ook eindelijk nog eens de bewuste plannen van de ontdubbeling van de riolering in de Kasteelstraat in the picture en dat na een stilte van 7 jaar. En waarom de ontdubbeling van die riolering uitgesteld werd? 'De komende maanden en jaren staan er in onze omgeving nog verschillende andere werken op stapel die een grote impact hebben op de mobiliteit van onze inwoners en waar wij als gemeente qua timing en planning geen zeggenschap over hebben', communiceerde de gemeente enige tijd geleden.Het ging toen om de heraanleg N275 - aanleg fietssnelweg F205 (de Werkvennootschap), de aanleg fietssnelweg F204 - de (Werkvennootschap), ecorecreaduct De Priorij (de Werkvennootschap), fietstunnel in Welriekende (De Werkvennootschap), heraanleg parking station Groenendaal (NMBS, werken aan het derde en vierde spoor (TUC RAIL) en tot slot de heraanleg van de Vuurgatstraat (gemeente Overijse). 'De combinatie van deze werken door verschillende opdrachtgevers, met de geplande rioleringswerken van Aquafin zou een te grote impact hebben op het verkeer in Hoeilaart. We kiezen er dan ook voor om de rioleringswerken uit te stellen', klonk het vanuit het kasteel. Op de plannen die nog door wijlen schepen Marc Vanderlinden (toen nog OPEN Vld) in 2017 voor de omwonenden via een powerpoint werden ontvouwd viel ons oog op een vrij omvangrijke wadi die op de wei in het park zal worden gegraven. Niet meteen want '2026 lijkt op dit ogenblik een haalbaar alternatief' aldus de reeds vernoemde communicatie.

Vertraagd

De mensen van Group Van Vooren wisten ons te vertellen dat hun proeven en de stalen die ze meenamen maar een geldigheidsduur van één jaar hebben. 'Als die ontdubbeling van de riolering weer vertraagd worden, moeten wij voor Aquafin hier volgend jaar terug staan', klonk het gisteren in het park. Nog melden dat die geplande werken zich in in de Rode Kruisstraat, Baron de Man d'Attenrodestraat, Kasteelstraat, J.B. Michielsstraat en J.B. Charlierlaan zullen voltrekken.

'Infiltratieproeven zijn testen die worden uitgevoerd om de doorlatendheid van de bodem te meten. De snelheid waarmee het water in de bodem infiltreert wordt gemeten om te bepalen hoe goed het water door de bodem kan stromen', aldus Group Van Vooren. 'Op basis van deze metingen kan worden bepaald of de bodem geschikt is voor bijvoorbeeld infiltratie van regenwater of dat er misschien beter een groene greppel of wadi (water – afvoer – drainage – infiltratie) wordt aangelegd voor een vertraagde infiltratie in de ondergrond. Op die manier wordt er bijgedragen aan wateroverlast en/of droogte'.


Grondwaterreserves

'Grondwaterinfiltratie is een belangrijk onderdeel van de waterkringloop en is cruciaal voor de aanvulling van grondwaterreserves. Het kan ook een belangrijke rol spelen bij het beheersen van overstromingen en het verminderen van de belasting van oppervlaktewateren met vervuilende stoffen', klinkt het verder nog.

'Gelijktijdig met de rioleringswerken was er voorzien om de verkeersstroom in de betrokken straten aan te passen. Ondanks het uitstellen van de rioleringswerken, behouden we het mobiliteitsgedeelte van het project', aldus de gemeente. 'Er zal een proefproject opgestart worden om de verkeersafwikkeling voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerde voertuigen te verbeteren'. Tot slot nog melden voor lezers die nog nooit van een wadi zouden gehoord hebben, in het bijna afgewerkte jeugd- en sportcentrum kan je er al treffen nabij het skatepark, de ingang aan de Koldamstraat en zelfs achter de padelterreinen.


Foto's © Michel Van Mullem


107 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page