top of page

Infovergadering herontwikkeling voormalige bedrijfsite 'Tudor/Exide'

HULDENBERG/OTTENBURG - De site van de voormalige batterijfabriek Tudor/Exide werd eind 2021 door Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant verworven om ze te herontwikkelen. De site strekt zich uit over een oppervlakte van 13,4 ha, op het grondgebied van de gemeenten Huldenberg in Vlaams-Brabant en Grez-Doiceau in Waals-Brabant.


Voor de herontwikkeling van het op Vlaams grondgebied gelegen gedeelte voorziet het Decreet van 30 maart 2007 betreffende de brownfieldconvenanten in een ondersteunend kader zodat deze gronden opnieuw benut kunnen worden. In een brownfieldconvenant leggen de betrokken partijen hun engagementen vast om het masterplan vorm te geven en te realiseren.


Infomoment

Op donderdag 7 september 2023 is er om 19:30 een publiek infomoment in zaal De Linde (foto) in Ottenburg (Pastorijstraat 3) over het ontwerp van brownfieldconvenant nr. 246. ‘Huldenberg – Florivalstraat’. Op www.vlaio.be/brownfieldconvenanten (dit is een externe link) (onderaan bij lijst inspraakvergaderingen) kan je het ontwerp van brownfieldconvenant bekijken en vragen of opmerkingen overmaken via een digitaal formulier (vanaf 7 t.e.m. 21 september). Wie het brownfieldconvenant op papier wil inkijken, kan dit bij de dienst Omgeving van Gemeente Huldenberg, Gemeenteplein 1. Schriftelijke reacties kunnen tot en met 21 september 2023, tegen ontvangstbewijs, op deze dienst afgegeven worden of opgestuurd naar VLAIO, t.a.v. Brownfieldcel, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel.


Voor vragen en informatie over het brownfieldproject kunt u terecht bij:

Gemeente Huldenberg, Dienst Omgeving, omgeving@huldenberg.be

POM Vlaams-Brabant, Anne Goidts, anne.goidts@pomvlaamsbrabant.be

55 weergaven0 opmerkingen
bottom of page