top of page

Gouverneur Spooren: 'Ik kon vaststellen dat de kleinere gemeenten het vaak moeilijk hebben'VLAAMS-BRABANT - 0p 12 oktober 2021 startte provinciegouverneur Jan Spooren zijn ronde van Vlaams-Brabant in Leuven. Na ongeveer één jaar vond op 30 september het 65e en laatste bezoek plaats in Ternat. In zijn traditionele toespraak aan de provincieraadsleden bij de start van het politieke werkjaar kregen die de primeur over de voornaamste bevindingen tijdens zijn Ronde van Vlaams-Brabant.

'De doelstelling van de bezoeken aan de 65 lokale besturen was om hen beter te leren kennen en te horen waar ik hen kan ondersteunen, maar ook om de troeven van elke gemeente en al het moois in onze provincie te ontdekken,' zegt gouverneur Jan Spooren. De gouverneur trok voor elk bezoek ruim een halve dag uit. “Als nog altijd relatief nieuwe gouverneur vond ik het belangrijk om Vlaams-Brabant beter te leren kennen en persoonlijk kennis te maken met de colleges en administraties van al onze lokale besturen. Tijdens die bezoeken leerden zij mezelf en mijn dienstverlening kennen en vernam ik waar hun prioriteiten en uitdagingen lagen. We namen telkens de gelegenheid te baat om een aantal concrete moeilijke dossiers te bespreken, waaraan ik samen met mijn kabinet opvolgingsacties zal koppelen, “ zegt de provinciegouverneur.


Hoekstenen

De 65 bezoeken hebben de gouverneur gesterkt in zijn opvatting dat de lokale besturen de echte hoekstenen vormen van ons bestuurlijk landschap. “Zij bevinden zich in ons land aan het eind van de beleidsmatige ketting en worden daar op de meest rechtstreekse manier geconfronteerd met de problemen van maatschappij en burgers. Zij moeten er vaak voor zorgen dat beleid en maatregelen die op hoger niveau worden uitgevaardigd op het terrein worden uitgerold of vertaald naar burgers en verenigingen”, aldus Jan Spooren.

Tijdens zijn ronde kon de gouverneur ook een aantal algemene tendensen en uitdagingen bij de lokale besturen vaststellen. Zo is het overduidelijk dat hun bestuurskracht enorm onder druk staat door de opeenvolging van crisissen zoals de Covid - pandemie, de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen, de energiecrisis en de toenemende inflatie. Bovendien worden er steeds meer opdrachten vanuit de hogere bestuursniveaus overgeheveld naar de gemeenten, die vaak niet over voldoende personeel en financiële middelen beschikken om deze allemaal gerealiseerd te krijgen en dit komt allemaal bovenop hun eigen lokale beleid. “Ik zie wel dat elk bestuur deze bijkomende taken opneemt en hiermee vol overgave en goede moed aan de slag gaat,” aldus de gouverneur. “Maar ik kon wel vaststellen dat zeker de kleinere gemeenten het vaak moeilijk hebben om alles te blijven bolwerken. Bovendien worden ook de lokale besturen geconfronteerd met een “war on talent” om voldoende nieuwe personeelsleden aan te trekken.


Uitdagingen

Ook op het vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening liggen er verschillende uitdagingen in onze provincie. “Men worstelt lokaal vooral met een doordachte aanpak van het sluipverkeer en het inzetten op een duurzaam en haalbaar ruimtegebruik”, aldus de gouverneur. Verder kon de gouverneur vaststellen dat de 19 gemeentes in onze Vlaamse Rand specifieke uitdagingen hebben. Niet enkel uitdagingen op het vlak van taalkennis, gemeenschapsvorming en het achterstallig zorgaanbod, maar ook het toegenomen veiligheidsprobleem o.a. door nabijheid van Brussel vraagt om een doordachte en structurele aanpak. Deze uitdagingen zijn er ook niet meer voor de 19 randgemeentes maar ook voor de gemeentes daarrond.

De provinciegouverneur is vast van plan om de ook na deze ronde van Vlaams-Brabant de relaties met de lokale besturen goed te onderhouden. Zo nodigt hij alle 65 burgemeesters uit op een heus netwerkevent, dat op 26 oktober zal doorgaan in het provinciehuis, waar er verder wordt ingegaan op de voornaamste conclusies van zijn bezoeken.

“Die Ronde van Vlaams-Brabant was een complexe logistieke operatie en een serieuze tijdsinvestering maar zeker de moeite waard,” besluit de gouverneur. “Ik ben ervan overtuigd dat deze bezoeken de samenwerking zullen vergemakkelijken en dat de hoge drempel, die vaak gepaard lijkt te gaan met de titel van “gouverneur”, een heel stuk verlaagd is. Daarnaast was het voor mezelf een enorm leerrijke trip en bovendien een heel aangename ervaring, niet in het minst omdat de gastvrijheid en hartelijkheid werkelijk enorm waren en ik ook de ongelofelijke culinaire geneugten van onze provincie ten overvloede heb mogen ondervinden”.

25 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page