top of page

Gouverneur Jan Spooren bezoekt Ternat als 65e en laatste gemeente van zijn Vlaams-Brabant-tourVLAAMS-BRABANT - Net geen jaar geleden, op 12 oktober startte provinciegouverneur Jan Spooren zijn ronde van Vlaams-Brabant in Leuven. Vandaag bezocht hij met Ternat (foto) de 65e en laatste gemeente in onze provincie.

De doelstelling was om de lokale besturen beter te leren kennen en te horen waar hij hen kan ondersteunen, maar ook om de troeven van elke gemeente en al het moois in onze Vlaams-Brabant zelf te ontdekken.

De gouverneur trok voor elk bezoek ruim een halve dag uit. 'Als nog altijd relatief nieuwe gouverneur vond ik het belangrijk om Vlaams-Brabant beter te leren kennen en persoonlijk kennis te maken met de colleges en administraties van al onze lokale besturen', aldus Spooren. 'Tijdens die bezoeken leerden zij mezelf en mijn dienstverlening kennen en vernam ik waar hun prioriteiten en uitdagingen lagen. We namen telkens ook de gelegenheid te baat om een aantal concrete moeilijke dossiers te bespreken, waaraan ik samen met mijn kabinet een opvolgingsactie zal koppelen”.


Hoekstenen

De 65 bezoeken hebben de gouverneur gesterkt in de opvatting dat de lokale besturen de echte hoekstenen vormen van ons bestuurlijk landschap en stelde hij een aantal algemene tendensen en uitdagingen vast. Zo is het overduidelijk dat de bestuurskracht van lokale besturen enorm onder druk staat door de opeenvolging van crisissen zoals de pandemie, de opvang van Oekraiense oorlogsvluchtelingen, de energiecrisis en de toenemende inflatie. Bovendien worden almaar meer opdrachten vanuit de hogere bestuursniveaus overgeheveld naar de gemeenten, die vaak niet over voldoende personeel en financiële middelen beschikken om deze allemaal gerealiseerd te krijgen, bovenop hun eigen lokale beleid. “Ik zie wel dat elk bestuur deze bijkomende taken opneemt en hiermee vol overgave en goede moed aan de slag gaat', aldus de gouverneur.

'Maar ik kon wel vaststellen dat zeker de kleinere gemeenten het vaak moeilijk hebben om alles te blijven bolwerken. Bovendien woedt er ook bij de lokale besturen een 'war on talent' om voldoende nieuwe personeelsleden aan te trekken'. Ook op het vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening liggen er verschillende uitdagingen in onze provincie. “Men worstelt lokaal vooral met een doordachte aanpak van het sluipverkeer en het inzetten op een duurzaam en haalbaar ruimtegebruik”, aldus gouverneur Jan Spooren.

9 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page