top of page

Gewijzigde voorrangsregeling op verbindingswegen gaat in voege

HOEILAART - Vandaag 2 mei start de Hoeilaartse technische dienst met het aanbrengen van borden naar aanleiding van de gewijzigde voorrangsregeling op enkele invalswegen. De borden worden straat per straat aangebracht en zal ongeveer drie dagen duren.

'In de laatste fase van het project om van de invalswegen voorrangswegen te maken, worden nieuwe voorrangsborden geplaatst', luidt het. 'De voorrang van rechts op de verbindingswegen wordt afgeschaft op de Brusselsesteenweg, Jezus-Eiksesteenweg, Waversesteenweg en in de Joseph Kumpsstraat. De weggebruikers op deze wegen hebben voortaan voorrang op de zijstraten'.

Lokaal bestuur Hoeilaart hield in zijn besluit rekening met het advies van de mobiliteitsraad en een studiebureau. 'Door van die verkeersassen, ook gebruikt door openbaar vervoer, voorrangswegen te maken, zullen de doorstroming en de verkeersveiligheid verbeteren en de conflictsituaties afnemen', laat de gemeente weten. De technische dienst zorgt met voorrangsborden en wegmarkeringen voor een duidelijke voorrangsregeling.


Kruispunt

Deze voorrangsregels zijn bedoeld om voorrang te regelen op een kruispunt. Dit is a priori geen snelheidsremmende maatregel. Om de snelheid te beheersen voorziet de algemene wegcode andere maatregelen. 'We blijven de verkeerssituatie nauw opvolgen. Indien nodig, zal de politie extra controles uitvoeren. We houden ook rekening met andere mogelijkheden zoals infrastructurele aanpassingen om snelheid af te remmen', klinkt het tot slot. Uitkijken dus!
181 weergaven1 opmerking

1 Comment


Peter Vramby
Peter Vramby
May 03, 2023

Hopelijk vergeten ze niet de voorrang te veranderen aan het einde van de Victor Mertensstraat.

Like
bottom of page