top of page

Gemeente kapt afgestorven beuken in Ruusbroecpark

HOEILAART - In het Jan van Ruusbroecpark worden in de week van 22 februari uit veiligheidsoverwegingen een aantal afgestorven bomen gekapt in het bosgedeelte tussen de Vlaanderveldlaan en Baron de Man d’Attenrodestraat.

Daar bevinden zich een tiental beuken die voor 90 procent afgestorven zijn. Beuken zijn bomen die bij uitstek te lijden hebben onder de oprukkende klimaatverandering. Kurkdroge zomers en kletsnatte winters worden nu eenmaal niet zo goed verdragen door de beuk. Bovendien hebben de beuken in het gemeentepark de volwassen leeftijd bereikt, waardoor ze stilaan in een aftakelingsfase terechtkomen.


Het voorbije najaar werd de toestand van deze beuken overduidelijk, toen een enorme tak afscheurde en op de wandelweg terechtkwam. De gemeentelijke milieudienst en de bosconsulent van de provincie Vlaams-Brabant stelden bij hun controle vast dat de bovenste toppen van de kruinen volledig afgestorven waren.

Uit veiligheidsoverwegingen diende besloten te worden om de bomen te vellen, te meer daar de plaats waar ze staan vrij druk bezocht wordt door wandelaars en spelende (school)kinderen.


Tijdens de kapwerken, in de week van 22 februari, zal er een plaatselijk parkeerverbod gelden en wordt dit bosparkgedeelte tijdelijk afgesloten. De beuken die gekapt zullen worden, werden met een wit kruis gemarkeerd.


Meer biodiversiteit

De bomen in kwestie zullen niet allemaal tot op knie- of enkelhoogte geveld worden, maar afgezaagd worden op verschillende hoogtes. Op die manier wordt in de hoogste stronken nestgelegenheid gecreëerd voor spechten, boomklevers en zelfs bosvleermuizen. Net zoals dit gebeurt in het Zoniënwoud, zullen de meeste takken op een hoop gelegd worden als schuilplaats en nestgelegenheid voor insecten, kleine zoogdieren en vogels.


De milieudienst stelde ook vast dat er onder de gekapte bomen heel wat spontane ondergroei van jong bosgoed zit te wachten op meer licht om uit te groeien tot forse, nieuwe bomen. Jonge beuken, eiken, esdoorn, essen, hulst en hazelaar krijgen door het wegkappen van de beuken de kans om zich te ontwikkelen, met als resultaat een gediversifieerder bos en meer biodiversiteit.


3 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page