top of page

Eerste erosiebestrijdingswerken in HuldenbergDe provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Huldenberg voerden erosiebestrijdingswerken uit aan het knelpunt ter hoogte van de Zavelstraat in Huldenberg. Een houthakseldam moet er de afstromende modder uit de waterlopen houden.


'Bij hevige regenval stromen water en modder van een sterk erosiegevoelige akker naar beneden. Het sterk hellend weiland dat onderaan de akker ligt kan de modderstroom niet helemaal tegenhouden. Daardoor komt modder terecht in de Vossebeek en de Laan, zijrivieren van de Dijle', zegt Luc Robijns (GROEN), schepen in Huldenberg. Via de aanleg van een houthakseldam onderaan de akker pakten de landbouwer, de provincie en de gemeente Huldenberg dit probleem aan. Het zijn de eerste erosiebestrijdingswerken in Huldenberg. Bovendien gaat het om de eerste houthakseldam in Vlaanderen die met 100% subsidiëring via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) aangelegd is.

'Deze 38 meter lange dam vertraagt het afstromend water en de modder kan erachter bezinken. Om onderspoeling te voorkomen, werd de dam ongeveer 20 centimeter ingegraven. Het water kan ter plaatse in de grond sijpelen. Dat heeft een positief effect in het tegengaan van verdroging”, zegt Bart Nevens(N-VA), gedeputeerde voor waterlopen.
Gedeputeerde Nevens, schepen Robijns en landbouwer Dumortier aan de nieuwe houthakseldam in Huldenberg


'We zijn tevreden dat we kunnen meewerken aan een oplossing voor het erosieprobleem op ons perceel.', zegt landbouwer Bert Dumortier. 'De samenwerking met de provinciale erosiecoördinator en de gemeente verliep erg vlot. Dankzij de provinciale ondersteuning kwam er een goede oplossing op maat. Dankzij de VLIF-steun wordt de aanleg van de dam volledig terugbetaald.'

'Onze erosiecoördinatoren staan de lokale besturen bij in het aanpakken van water- en modderoverlast. Hiervoor rekenen we op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water- en modderoverlast te voorkomen', aldus gedeputeerde Bart Nevens.

Een landbouwer die een plantaardige dam tegen erosie aanlegt, recupereert voortaan volledig zijn uitgaven, zowel materiaalkosten als kosten voor de inschakeling van een aannemer. Want het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voorziet 100% subsidie om dit type van niet-productieve investering aan te moedigen. Bovendien geniet de landbouwer van ondersteuning van een erosiecoördinator bij de opmaak van het aanvraagdossier. Er is hulp bij het bepalen van de meest geschikte locatie van de dam en bij de aanstelling van een aannemer.
20 weergaven0 opmerkingen
bottom of page