top of page

Droogtemaatregel 'onttrekkingsverbod' opgehevenVLAAMS-BRABANT - Op 15 juli 2022 stelde de gouverneur voor het hele grondgebied van de provincie een verbod in om tijdens de droogte water uit waterlopen op te pompen. Deze maatregel was noodzakelijk omdat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen achteruit ging en verschillende waterlopen dreigden droog te vallen.

De neerslag van de afgelopen weken zorgde voor een voorzichtig herstel van de debieten en waterpeilen van de onbevaarbare waterlopen en waterwegen. Op de meeste locaties op de onbevaarbare waterlopen worden de minimale ecologische debieten en waterpeilen weer gehaald. Daarom heeft het provinciale droogteoverleg onder voorzitterschap van de gouverneur nu beslist om het onttrekkingsverbod op te heffen.

Het permanente verbod op onttrekking uit ecologisch zeer kwetsbare waterlopen blijft evenwel behouden. De opheffing gaat van kracht op 14 oktober.

9 weergaven0 opmerkingen
bottom of page