top of page

Concept nieuwe Markthalsite geopenbaard, B Architecten Antwerpen tekende bekroond ontwerpOVERIJSE - De Overijsese Markthal stond jaar en dag centraal in het socio-cultureel leven van Overijse. Het pand is een nu nog bestaande getuige van onnoemelijk veel evenementen waarvoor bijvoorbeeld een cultuurcentrum niet is geschikt. We denken dan aan een bloemen- en plantenmarkt, een gigantisch kinderfeest of het inrichten van een schaatsbaan. De Markthal heeft stilaan zijn beste tijd gehad en ruimt straks baan voor een gloednieuw hedendaags en multifunctioneel gebouw. Uit inzendingen is nu het meest aantrekkelijke plan gekozen, dat van B Architecten uit Antwerpen.

En die B Architecten zijn niet aan hun proefstuk toe. Immers Het Project Meir, de Gentse Stadsschouwburg, de Beursschouwburg, het Loodswezen Antwerpen, Muntpunt in Brussel en Momu Antwerpen zijn bevoorbeeld ook van hun hand. Zo heb je meteen een idee hoe men daar zoal denkt over architectuur

De komende jaren gaat het Lokaal Bestuur Overijse zich voor om de Markthal en omgeving, in het centrum van onze gemeente, te vernieuwen. Deze voorbereidingen bevatten ook een participatief luik, waarbij belanghebbenden hun inspraak kunnen geven in dit project.

De Markthal, die in 1952 opende als ‘marktplaats’, doet momenteel dienst als evenementenlocatie. Ze wordt ook gebruikt door het Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs (GITO) en de Gemeentelijke Basisschool Overijse (GBO) voor extra leslokalen, technische ateliers, opslag en als bewegingsruimte.Opstart

'De zaal voldoet echter niet meer aan de geluids-, veiligheids- en duurzaamheidsnormen. De gemeente wil opnieuw het gebruik van een belevingssite in het centrum stimuleren, en het volle potentieel van deze mooi plek pal in centrum ten volle benutten', klinkt het. Nogal wiedes als je de inplanting bekijkt. De locatie zit zo sterk ingebed in de gemeente dat je er bijna blindelings naar toe kan wandelen.

'Deze vernieuwing willen we grondig aanpakken, rekeninghoudend met alle gebruikers en mogelijke noden. Om alles op een goede manier te laten verlopen, deelden we het proces op in 3 grote fases. Momenteel - voorjaar 2024 - zitten we in de tweede fase: concept en opstart ontwerp', laat het bestuur weten.

Uit de ontwerpwedstrijd - uitgeschreven op basis van de haalbaarheidsstudie en het participatietraject - kwamen B-architecten en partners als winnend team uit de bus. Zij gaan nu verder en verfijnen dit concept tot een definitief ontwerp.

'Het concept van B-architecten werd door de jury gekozen omdat de uitgangspunten uit de visienota op een sterke manier verwerkt worden. Het concept houdt zeer goed rekening met de noden en vragen van de verschillende gebruikers en biedt bovendien een meerwaarde voor de omgeving, zowel op vlak van groen en open ruimte als van inplanting in het centrum van de gemeente', aldus de motivatie. Na het jurymoment was het aan het college van burgemeester en schepenen om een finaal besluit te nemen. Zij volgden het advies van de jury, en kenden het project officieel toe aan B-architecten en hun partners: Kollektif Landscape (landschapsarchitectuur), Mouton (stabiliteit), Sweco (speciale technieken en duurzaamheid) en Daidalos Peutz (akoestiek). Het winnend ontwerp werd na de wettelijk verplichte standstill periode eerst toegelicht aan de gemeenteraad en leden van de kerngroep. Na deze toelichting gaan alle partners van start met het nodige werk om van dit mooi concept naar een te verwezenlijken plan te gaan.


Polyvalente zaal

Op de beelden die we hierbij voegen, krijg je een idee van hoe de nieuwe site eruit kan zien. 'Belangrijk: dit zijn nog geen definitieve plannen. Er kunnen dus zeker nog zaken wijzigen waardoor het definitieve ontwerp er toch wat anders uitziet.', zegt de gemeente. In de eerste plaats wordt de schoolinfrastructuur op de site uitgebreid. Er komen nieuwe ateliers en leslokalen voor het GITO en GBO. Een nieuwe polyvalente zaal vervangt de huidige evenementhal, en er is ook plek voor een nieuw jeugdhuis. Het gebouwencomplex zal in verbinding staan met de publieke ruimte en wordt ook opengesteld voor de Overijsenaren. Dit moet van de Markthalsite een ontmoetingsplek maken waar kruisbestuivingen tussen de verschillende gebruikers tot stand komen. Tegelijkertijd wordt de nieuwe Markthal een duurzaam gebouw, dat geïntegreerd wordt in het groenblauwe landschap. De buitenruimte wordt maximaal onthard en vergroend'.

Benieuwd naar het gekozen concept? Tot eind april kan je in het onthaal van AC De Vuurmolen meer ontdekken. Wij van Pitnieuws gaan de opbouw van dit bijzondere project zo goed als we kunnen van nabij volgen want het gaat hier immers om een van de belangrijkste realisaties op het grondgebied van het hedendaagse Overijse. In 2025 starten alvast de werken.Foto's © Michel Van Mullem - Simulaties: B rchitecten, Antwerpen
Dit behoort binnenkort tot het verleden...419 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


bottom of page