top of page

CD&V Tervuren en Democraten Tervuren samen naar de kiezer in 2024TERVUREN– CD&V Tervuren en Democraten Tervuren slaan de handen in elkaar en stappen bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 met een gezamenlijke lijst naar de kiezer. Ze willen op deze manier vanuit een sterk politiek centrum, over partijgrenzen heen en met een participatieve aanpak het leiderschap voor Tervuren opnemen.

'Tervuren staat voor grote uitdagingen onder meer op vlak van mobiliteit, financiën, zorg, infrastructuur, ruimtelijke ordening, onderwijs, veiligheid, integratie en klimaat. Om daarin de noodzakelijke keuzes te maken voor deze en volgende generaties stappen CD&V Tervuren en Democraten Tervuren gezamenlijk met een nieuw, positief project naar de kiezer', klinkt het vastberaden.

Kristina Eyskens, CD&V schepen van financiën, onderwijs, burgerzaken en ICT: 'CD&V Tervuren heeft de Democraten Tervuren leren kennen als constructieve gemeenteraadsleden met vele goede ideeën om Tervuren nog dynamischer en meer verbindend te maken. Die positieve stijl sluit perfect aan bij hoe wij aan politiek willen doen. Onze samenwerking is bovenal een unieke kans om samen de motor te zijn van een sterk politiek centrum in het belang van alle Tervurenaars. We missen vandaag zulk sterk centrum dat een antwoord biedt op de huidige politieke versnippering en een brug slaat tussen links en rechts.'


Diversiteit

Eind vorig jaar maakte de toenmalige partij, Open Tervuren, zich los van de Open VLD en doopte ze zich om tot Democraten Tervuren. 'CD&V Tervuren en Democraten Tervuren streven naar een gezonde mix van enthousiaste kandidaten op hun gezamenlijke lijst: man, vrouw, jong, ouder, ervaring, vernieuwend en een weerspiegeling van de diversiteit onder de Tervuurse inwoners', luidt het. Duo-lijsttrekkers Kristina Eyskens en Thomas Geyns (foto) zullen de campagne leiden.

Thomas Geyns, voorzitter en gemeenteraadslid voor Democraten Tervuren zegt: 'Wij gaan voor een ambitieus project “Voor Tervuren”. Vanuit een sterk politiek centrum willen we het leiderschap opnemen voor de vele uitdagingen van de toekomst. We willen keuzes maken die door zoveel mogelijk Tervurenaars gedragen worden. Ons project is dan ook gestoeld op participatie en inspraak van de burgers, op een gericht investeringsbeleid, gemeenschapsvormende initiatieven en inclusieve aanpak. Wij willen de leefbaarheid én de uitstraling van onze mooie Vlaamse gemeente met haar diverse bevolking vergroten, niet vanuit een politieke kleur maar aan de hand van concrete projecten.'


Dialoog

'Tervuren wordt top down bestuurd', liet de nieuwe partij bij de oprichting weten. 'Boven de hoofden van de mensen beslissen is een verkeerde benadering. Lijst Democraten Tervuren garandeert de dialoog. Een goede burgemeester zoekt de dialoog op en zet zich actief in om draagvlak te creëren. Burgers moeten inspraak krijgen in het mobiliteitsverhaal, de herinrichting van hun wijk, de herbestemming van sites zoals de kazerne Panquin. Daarnaast garandeert lijst Democraten Tervuren dat het middenveld - handel, horeca, verenigingen, jeugd, senioren - actief betrokken wordt bij het beleid'.

Op 1 januari 2021 nam Kristina Eyskens de CD&V-fakkel van Mario Van Rossum over. Van Rossum was 20 jaar schepen in Tervuren, waarvan ook 12 jaar als eerste schepen. Daarmee was hij met voorsprong de langst dienende schepen in Tervuren. 'Met Kristina Eyskens krijgt het College er nieuw, enthousiast en vrouwelijk bloed bij', liet de partij toen weten.


Het project van Democraten Tervuren en CD&V Tervuren wordt voorgesteld op de braderie van 3 juni.


39 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page