top of page

CD&V Hoeilaart heeft alternatief plan voor leefbaarheid Koldam site

HOEILAART - ‘Het omgevingsproject van een privé bouwpromotor voor de bouw van niet minder dan 93 appartementen op de hoek van Koldamstraat en de Albert Biesmanslaan beroert de gemoederen, meningen lopen sterk uit elkaar’, schrijft de oppositiepartij.

‘De hele hoek van dit gebied zal volgebouwd worden, één echte langgerekte betonnen muur, een mastodont van een gebouw, zelfs tot 5 bouwlagen hoog toe. CD&V vraagt dat dit gebied op een andere manier wordt ingevuld. Dit is geen mooi toekomstig uitzicht voor onze prachtige gemeente. CD&V Hoeilaart had in haar verkiezingsprogramma van 2018 al aangegeven dat de verstedelijkingsdruk zienderogen toenam met als slogan Geen stad in ons dorp’.

‘Wie Hoeilaart kent en hier effectief woont weet maar al te goed dat CD&V Hoeilaart de partij is die in het verleden duidelijk heeft aangetoond dat zij voorstander is van betaalbare woningen voor eigen jeugd. Verschillende woon realisaties zoals de wijken Solheide, Ter Veld, Regenboogstraat, Het Leen, Paloker, Tuinendaal,… zijn voorbeelden van woonomgevingen waar heel wat Hoeilanders een leuke en aangename thuis hebben gevonden’, zegt voorzitter Youri Vandervaeren. ‘Nieuwe initiatieven die verder bouwen op deze visie van CD&V Hoeilaart zullen wij in de toekomst blijven steunen en goedkeuren.’


Gemeenschapsfuncties

In plaats van een betonnen blok van 93 appartementen, wil CD&V Hoeilaart op deze site verschillende woongelegenheden realiseren onder welbepaalde voorwaarden.

‘Zo wordt het gebied ingericht met verschillende kleine, van elkaar losstaande meergezinswoningen, woningen met een tuintje, die ervoor zorgen dat de omgeving leefbaar blijft voor iedereen, zowel voor jong als voor oud. Naast appartementen moeten er ook mogelijkheden zijn voor lokale handel, vrije beroepen, … kortom ook ruimte voor ondernemende personen. Ook kan er gedacht worden aan gemeenschapsfuncties zoals het “Huis van de Senior”. Er worden nieuwe wandelpaden en groene doorsteken voorzien vanuit de Albert Biesmanslaan en Koldamstraat naar het binnengebied toe. De wandelpaden wordt aangelegd tussen de verschillende gebouwen en zijn toegankelijk voor iedereen. De voorschriften van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kern worden volledig nageleefd. De maximale bouwhoogte blijft dus beperkt. Voorts zou er voldoende parkeer- en fietsplaatsen voorzien moeten worden op het eigen terrein. Bij de verkoop zou voorrang worden gegeven aan de eigen jeugd alsook aan inwoners van Hoeilaart. Bovendien krijgen personen actief in het Hoeilaarts verenigingsleven bijkomend voorrang.

“Onze visie op de invulling van dit gebied is duidelijk, transparant en leefbaar voor de omgeving en Hoeilaart. Het huidige bestuur mist een kans om een duidelijke meerwaarde aan dit gebied te geven. Enkel zo kunnen wij de verdere verstedelijking van Hoeilaart stoppen”, besluit Youri Vandervaeren.16 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page