top of page

Zomereiken ruimen plaats voor verbreden voetpad Alexis Mousinstraat


HOEILAART - Met het actieplan 'Verkeersveilige schoolomgeving' wil de gemeente de buurt van GO Het Groene Dal verkeersveiliger en kindvriendelijker maken. Daartoe starten vanaf 3 oktober de werken van fase drie.

Concreet gaat het om het vernieuwen van de schoolparking van Het Groene Dal langs de Waversesteenweg, de aanleg van een kiss-and-ridezone langs de Waversesteenweg op het domein van Het Groene Dal. Voorts het verbreden van het voetpad in de Alexis Mousinstraat om voetgangers een betere verbinding te bieden tussen de kiss-and-ride langs de Waversesteenweg en de schoolingang in de Willem Matstraat. En tot slot de aanleg van een verkeersplateau in de Willem Matstraat ter hoogte van de schoolingang. Voor het verbreden van het voetpad in de Mousinstraat is men niet over een nacht ijs gegaan. Er moeten immers enkele zomereiken voor verdwijnen.


Verschillende scenario's

'Er wordt heel wat geïnvesteerd om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken', zegt Pieter Muyldermans (PRO Hoeilaart), schepen van Mobiliteit. 'Daarom wordt er binnenkort onder andere een kiss&ride aangelegd op de parking van de school aan de Waversesteenweg. Om ouders te stimuleren deze te gebruiken, moeten we ervoor zorgen dat er voldoende plaats is waarlangs kinderen (en ouders, met of zonder kinderwagen) veilig te voet tot aan de schoolpoort kunnen. Om die ruimte te maken in de Alexis Mousinstraat werden verschillende scenario’s onderzocht.'

Het volledige wegprofiel verleggen, met slechts beperkte ruimtewinst voor voetgangers, maar met behoud van de bestaande talud en bomen, bleek te kostelijk. Muyldermans: 'De Mousinstraat (en het begin van de W. Matstraat) afsluiten volgens het schoolstratenprincipe zou ervoor zorgen dat buiten de afgesloten zone het verkeer veel minder vlot zou lopen. Dat zou dan weer andere gevaren met zich meebrengen in de wijdere omgeving. Buiten de schoolspits zou de straat ook weer gewoon open zijn en ook op dat moment blijft het nodig extra ruimte te kunnen geven aan voetgangers (op het voetpad) en fietsers (in de fietsstraat)'.Analyse

Om die extra ruimte voor voetgangers te creëren in de Mousinstraat blijft dus het scenario om het talud op te schuiven en de bestaande eiken te vervangen door nieuwe bomen. 'Dat is zeker geen leuke beslissing en we hebben dan ook extra werk en analyse verricht vooraleer het scenario definitief werd gekozen, nu iets meer dan een jaar geleden', laat Pieter Muyldermans weten. 'We hebben de bomen extra laten onderzoeken, wat niet standaard gebeurt bij een aanvraag om bomen te kappen. Om de bomen gezond te houden moesten ze drastisch gesnoeid worden (lees: er zou weinig van hun huidige grandeur overblijven) en dan nog was er geen garantie dat ze duurzaam (meer dan 10 jaar) konden blijven staan'.


'Regelmatig komt politiek neer op de minst slechte beslissing te nemen en dit is denk ik zo’n geval, waar een keuze moest gemaakt worden tussen verkeersveiligheid en groen'. (Pieter Muyldermans, schepen van Mobiliteit)


Bij het indienen van de bouwaanvraag is er ook overleg geweest met de buurtbewoners. Volgend daarop werd het plan nog bijgestuurd en konden de bomen aan de Waversteenweg wel blijven staan. Het uitwerken van de plannen is steeds in overleg gebeurd met de school en de mobiliteitsraad waarin afgevaardigden zitten van onder andere ouderraad, fietsersbond en milieuraad.

Schepen Muyldermans: 'Het is een zeer moeilijke beslissing geweest, ik betreur zelf ook dat de eiken hierdoor zullen sneuvelen. Regelmatig komt politiek neer op de minst slechte beslissing te nemen en dit is denk ik zo’n geval, waar een keuze moest gemaakt worden tussen verkeersveiligheid en groen. Wanneer het volledige verhaal verteld wordt snappen de meeste mensen denk ik die beslissing wel, zeker als ze weten dat de bomen vervangen zullen worden. Ik betreur ook dat de goede elementen uit het plan worden gefilterd en enkele minder goede zaken via sociale media worden gedeeld en versterkt. Langs de andere kant geeft dat opportuniteiten om het volledige verhaal nog eens te kunnen brengen, met de nodige aandacht voor positieve en negatieve punten'.


(Foto's Michel Van Mullem)
50 weergaven0 opmerkingen
bottom of page