top of page

WZC Hof ten Doenberghe pakt als eerste in Vlaanderen met digitaal valdetectiesysteem uitHOEILAART - Na een lange zoektocht en testfase koos het woonzorgcentrum voor een digitaal valdetectiesysteem om valinicidenten bij oudere en mindere mobiele personen . Zo is ten Doenberghe het eerste woonzorgcentrum van Vlaanderen dat met dit systeem aan de slag gaat. En de resultaten zijn bemoedigend.

Valincidenten zijn een gekend probleem bij oudere en minder mobiele personen. De meteen te kunnen detecteren en hulp te bieden. De gevolgen van een val kunnen zeer groot zijn, zeker wanneer er teveel tijd verloren gaat en de bewoner ongemerkt op de grond zou zijn beland. Om die reden ging het woonzorgcentrum op zoek naar mogelijke hulpmiddelen.

'Mensen met een hogere leeftijd zijn vaak minder mobiel wat de kans op valincidenten ernstig doet toenemen', klinkt het. 'Ook ons woonzorgcentrum wordt regelmatig geconfronteerd met valincidenten. We trachten het nodige te doen om deze maximaal te vermijden, maar het valrisico uitsluiten is onmogelijk. Om die reden werd beslist om uit te kijken naar een systeem dat de (soms grote) gevolgen van valincidenten beperkt bij personen met een verhoogd valrisico. Het systeem moet het zorgteam de kans geven om onmiddellijk in te grijpen. Ook ’s nachts is er minder activiteit in het woonzorgcentrum en dan is een digitaal systeem een goed hulpmiddel om erger te voorkomen. Iedere minuut kan een verschil uitmaken!'


Digitale oplossing

De voorbije jaren werden door het woonzorgcentrum verschillende systemen gezocht en geanalyseerd. Uiteindelijk werd gekozen voor een digitale oplossing. 'De kamers werden uitgerust met 3D sensoren die via infrarood een val kunnen detecteren. Dit gebeurt volledig conform de wetgeving op de privacy. Het zorgteam maakt een analyse van het valrisico van een gebruiker en indien er een verhoogd risico op valincidenten bestaat, wordt beslist om het systeem te activeren', aldus het WZC.

Bij een val krijgt het zorgpersoneel binnen enkele seconden een alarm op hun telefoon. Op die manier kan het zorgteam snel ingrijpen. 'Dit resulteert in een snelle interventietijd en zorgt ervoor dat de gevolgen maximaal ingeperkt kunnen worden', luidt het. 'Een bijkomend voordeel is dat de infraroodbeelden nadien geanalyseerd kunnen worden. Op die manier kan het woonzorgcentrum beter nagaan wat de oorzaken zijn van een val en kunnen gepaste maatregelen worden genomen om nieuwe valincidenten te vermijden voor die gebruiker of voor een bredere groep van gebruikers. Het woonzorgcentrum gebruikt de resultaten bijgevolg ook om het preventiebeleid inzake vallen verder vorm te geven'.

Het systeem heeft een uitgebreide testfase doorlopen en is momenteel sedert enkele maanden in gebruik. Tot op heden is het woonzorgcentrum tevreden van de resultaten van dit systeem. Het heeft hen immers al enkele keren toegestaan om snel in te grijpen.

23 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page