top of page

Waarom Hoeilaart straks 23 knotwilgen langs de Albert Biesmanslaan gaat kappenHOEILAART - Via affichering laat de gemeente weten dat het een omgevingsvergunning aanvraagt voor de aanleg van twee toegangen tot de gemeentelijke sport- en jeugdsite alsook het vellen van 23 knotwilgen ter hoogte van voedingswinkel Sequoia. Tot en met 10 september ligt die aanvraag ter inzage.

Helemaal nieuw is dat niet want binnen de Raad voor Mobiliteit leverde de concretisering van het reeds bestaande plan meer dan een jaar discussie- en gespreksstof. Nu nadert de uitvoering en dan komt zo'n wijziging heel dichtbij. Sommige Hoeilanders vragen zich dezer dagen af waarom daar zoveel gezonde knotwilgen moeten voor opdraaien. 'Bij de opmaak van Masterplan Sport & Jeugd in periode 2015-2016 werd geopteerd om de huidige parking aan de sporthal, via de Koldamstraat toegankelijk, om te vormen naar een groene belevingszone', laat burgemeester Tim Vandenput (Open VLD) weten. 'Een nieuwe parking voor wagens werd in het masterplan voorzien op het vroegere tweede veld van ERCHoeilaart. Om deze nieuwe parking bereikbaar te maken, moet er over de Ijse een brug komen en daarom zullen een aantal knotwilgen verdwijnen'.


Advies

Vandenput vestigt er verder de aandacht op dat de huidige omgevingsaanvraag, waarvoor er een openbaar onderzoek loopt, over meer gaat dan het verwijderen van enkele knotwilgen. Het behelst de hele herinrichting van het verkeersknooppunt aan de Sequoia-winkel.

Vandenput: 'Hierover werd advies gevraagd aan de Mobiliteitsraad. Naast de toegang tot de parking is er ook een voorstel om het fietspad te “ontdubbelen” vanaf deze plek. Concreet wil dit zeggen dat fietsverkeer vanuit Overijse daar veilig zal kunnen oversteken om via de andere kant van de A. Biesmanslaan naar het centrum te gaan. Fietsverkeer vanuit het centrum naar Overijse zal via het huidige fietspad lopen. Vanaf het nieuwe knooppunt tot aan de site Desbeck blijft het fietspad de dubbele richting behouden. Momenteel wordt ook het stuk A. Biesmanslaan tussen Overijsesteenweg en de Koldamstraat uitgetekend om dit mogelijk te maken. Meer daarover later. Indien inwoners gegronde bezwaren willen indienen, dan kunnen ze dat natuurlijk binnen het kader van het openbaar onderzoek. De bezwaren zal men onderzoeken en indien gegrond bevonden mee in de vergunning worden opgenomen'.


Van 12 augustus tot en met 10 september ligt de aanvraag ter inzage. Info: omgeving@hoeilaart.be of 02/658 28 71.


642 weergaven0 opmerkingen
bottom of page