top of page

Vastgoedmakelaar dreigt munt te slaan uit verkavelingsvergunning uit jaren '70TERVUREN - Ontbossing beschermd Park van Tervuren dreigt. In het beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Park van Tervuren: Oostelijke Ingang’ tracht een vastgoedmakelaar immers munt te slaan uit een verkavelingsvergunning uit de jaren ‘70 waarvoor het nodig is waardevol parkbos te kappen. Dit bos is een belangrijke ecologische schakel die het Park van Tervuren koppelt aan het Twaalf Apostelenbos en een stapsteen vormt naar het Moorselbos.

'De aanvraag hangt juridisch echter met haken en ogen aan elkaar en Natuurpunt Druivenstreek diende dan ook bezwaar in. Wij rekenen nu op het gemeentebestuur om deze plannen, die indruisen tegen het algemeen belang en dit louter omwille van persoonlijk geldgewin, tegen te houden', laat Sam Bennekens, voorzitter van Natuurpunt Druivenstreek weten.


Tegenspraak

'Voor de ontbossing van 1,2 ha wordt de aanplant van een nieuw bos voorzien in Kortenaken waardoor Tervuren bosoppervlakte verliest. Dat is totaal in tegenspraak met de doelstellingen van het bestuur om van Tervuren een bosrijke gemeente te maken die een waardig onderdeel vormt van het in oprichting zijnde ‘nationaal park Brabantse Wouden’. Het zou ook de inspanningen teniet doen die daarvoor al geleverd zijn. Zo investeert het gemeentebestuur een miljoen euro belastinggeld voor de aankoop van bouwgronden aan de bronnen van de Voer om die te bebossen ter uitbreiding van het Zoniënwoud. En dit in het algemeen belang want meer bos is nodig in de strijd tegen de klimaatopwarming en dus goed voor iedereen. Omdaneven verderop de omgekeerde beweging te maken, louter ter verrijking van een enkeling, zou dan ook compleet absurd zijn en volledig in tegenspraak met de beginselen van zorgvuldig bestuur', zegt aldus Bennekens.


Juridische argumenten

Gelukkig zijn er voor het gemeentebestuur niet alleen principiële bezwaren maar ook juridische argumenten beschikbaar om de aanvraag af te wijzen. Zo is de verkavelingsvergunning uit de jaren ‘70 vervallen. Bennekens: 'Meer nog, het Koninklijk Besluit dat de bescherming van dit onderdeel van het Park regelt, bepaalt voor de betreffende percelen zeer specifiek dat het verboden is de vegetatie te wijzigen. Ontbossen kan hier dus helemaal niet. Bovendien werden de regels van de milieu-effecten- rapportage niet gerespecteerd wat maakt dat het schepencollege van rechtswege zelfs verplicht is de aanvraag onontvankelijk te verklaren'.


Gemeentebestuur ingelicht

Natuurpunt Druivenstreek bracht Bram Peters (Groen+), schepen voor ruimtelijke ordening, uitgebreid op de hoogte van dit dossier en de juridische tegenargumenten. De natuurvereniging heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de ontbossing er niet komt. “Wij kunnen ons niet voorstellen dat het gemeentebestuur er nog maar aan zou durven dénken om dergelijke van de pot gerukte plannengoed te keuren terwijl bovendien zo duidelijk is dat ze de juridische toets niet zullen doorstaan.”, maakt de voorzitter zich sterk.

457 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page