top of page

Twintig jaar Seniorenraad met Jo Vally, panelgesprek en dansnamiddag maar (nog) geen seniorenhuisHOEILAART - De vergrijzing neemt met de dag toe. Het bestaan en functioneren van een gedegen seniorenraad is dus alles behalve een luxe. Die van Hoeilaart bestaat inmiddels twintig jaar. Maar twintig? Jawel. En dat vraagt om een feestweekend. Het begint nu vrijdag overigens.

'Sinds 14 juni 2002 heeft onze gemeente een Seniorenraad', luidt het. 'De eerste voorzitter was Roger Van dycke. De eerste Seniorenkrant verscheen in juni 2003 (1ste jaargang nr 1). Van meet af aan focuste de raad op het belang van Senioren en het Internet en bracht de 55-plussers samen in het Parkpaviljoen van het Ruusbroecpark, op maandag van 14 tot 16 uur. In de nieuwe legislatuur 2007-2013 volgde Josse Joosten Roger Van dycke op als voorzitter met deze Dagelijks Bestuursleden: Christa Simon, Jan Roggeband, Josse Joosten, Gilberte Marchand en Robby Beelen. Dit Dagelijks Bestuur werd vrij snel uitgebreid met Chris Coppin, Agnes Demaerschalk en Joop Kimmel'.


Activiteiten

Het aantal activiteiten werd met de jaren uitgebreid en kennen steeds opvallende bijval. 'Vanaf 2007 worden de activiteiten van de Seniorenraad uitgebreid met een Seniorenreceptie (2007), een Computerspreekuur, een Seniorenlunch (2008), een Seniorenuitstap (2009), een Week van de Senior (2010-2017), medewerking aan Hoeilaart FairTrade gemeente en Dag van het Wel-Zijn (2011), opening van het G.C. Felix Sohie (2012). In maart 2013 volgt Gilberte Marchand Josse Joosten op als voorzitter met dit Dagelijks Bestuur: Christa Simon, Chris Coppin, Gilberte Marchand, Danny De Rudder, Agnes Demaerschalk en Robby Beelen'.

In zijn memorandum van 2019 vroeg de Seniorenraad de medewerking van het gemeentebestuur om tijdens de legislatuur 2019-2024 van Hoeilaart een leeftijdsvriendelijke gemeente te maken. Voorzitter Gilberte Marchand: 'Wij drongen er bij het gemeentebestuur op aan zijn beleid als hefboom te gebruiken om duurzame verbeteringen door te voeren die een blijvende impact hebben op de levensomstandigheden van oudere medeburgers, zodat deze actief ouder kunnen worden'.


Gilberte Marchand: 'Het wordt tijd dat er ook aan een concreet plan wordt gewerkt om tegemoet te komen aan de noden van de seniorenbevolking. Vage beloften, daar hebben we niets aan!'


Marchand: 'Centraal in ons advies stond de uitbouw van een Huis van de Senior: een vaste, fysieke plek, een ankerpunt voor oudere inwoners van de gemeente. De senioren van Hoeilaart hebben een vaste plek in het centrum van de gemeente nodig, een plaats waar ze naartoe kunnen voor al hun noden: informatie, administratieve hulp, ontspanning, sport, en contact met anderen. Op dit ogenblik beschikken ze enkel over de cafetaria van het GC Felix Sohie op maandagmiddag. Dit is volstrekt onvoldoende wegens de beperkte openingsuren en de schaarse mogelijkheden. Het bestaande aanbod voor de Hoeilaartse senioren ligt nu verspreid over de gemeente. Een aantal kernbehoeften samenbrengen onder eenzelfde dak zou Hoeilaart wat dichter bij het objectief van leeftijdsvriendelijke gemeente brengen. Het werd ons duidelijk gemaakt dat dit advies in deze legislatuur niet zou gevolgd worden. Onmiddelijk na de verkiezingen werden vage beloften gemaakt dat “hierover in de toekomst wel zou gepraat worden”, maar het is hierbij gebleven. Wij stellen vast dat er door het CBS volop wordt ingezet op infrastructuur voor de jeugd. En voor alle duidelijkheid: wij hebben daar geen probleem mee. Het wordt wel tijd dat er ook aan een concreet plan wordt gewerkt om tegemoet te komen aan de noden van de seniorenbevolking. Vage beloften, daar hebben we niets aan!'


In afwachting van een grotere betrokkenheid viert de Seniorenraad feest en je kan ze hier omtrent enkel groot gelijk geven.


Het programma:

Vrijdag 28 oktober: Jo Vally in concert, 20u30

Zaterdag 29 oktober: panelgesprek over de toekomst van de 55-plussers, gevolgd door een receptie, 11 u.

Zondag 30 oktober: dansnamiddag met dj Roland, 14 u.


Alles in GC Felix Sohie, Gemeenteplein
66 weergaven0 opmerkingen
bottom of page