top of page

Twaalf gemeenten en Provincie Vlaams-Brabant keurden masterplan Nationaal Park Brabantse Wouden goedVLAAMS-BRABANT - De provincie Vlaams-Brabant keurde, samen met de partnerorganisaties van de gebiedscoalitie en 12 gemeenten, het masterplan voor de oprichting van het Nationaal Park Brabantse Wouden goed. 'Dit masterplan werd ingediend bij de Vlaamse minister. Deze indiening is een belangrijke stap om mee te dingen naar de eretitel van ‘Nationaal Park’, luidt het.

​Het project vormde alzo een uitzonderlijk sterke gebiedscoalitie. De grootste natuurbeheerders, de provincie Vlaams-Brabant en bijna alle betrokken gemeentebesturen bundelen de krachten, schreven een masterplan voor 24 jaar en een operationeel plan voor 6 jaar. De wijze waarop ze willen samenwerken werd in een overeenkomst beschreven.

De provincie Vlaams-Brabant keurde, naast de samenwerkingsovereenkomst, nu ook het masterplan voor het Nationaal Park Brabantse Wouden goed. In dat plan wordt de toekomstvisie voor het Nationaal Park geschetst. Daarin wordt luidop gedroomd over projecten die bijdragen aan uiteenlopende aspecten als betere waterkwaliteit en waterberging, aan verbindende landschappen en lokale voedselproductie, aan een gezonde, groene leefomgeving en verbeterde erfgoedzorg. De kandidatuur voor het Nationaal Park werd ook officieel ingediend bij de Vlaamse minister voor Omgeving.De Brabantse Wouden telt een zeer hoog aantal holle wegen


'De Brabantse Wouden hebben internationale allure en goede aanknopingspunten voor de unieke kwaliteiten van het gebied. Het gebied omvat bijvoorbeeld de grootste oppervlakte aan eeuwenoud bos in Vlaanderen met het daaraan gekoppelde rijke planten- en dierenleven. ​ Er is ook een zeer hoge concentratie holle wegen en een uitzonderlijk hoog aantal monumentale bomen', aldus Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu.


Meanderende rivieren door graslanden zijn een typisch kenmerk van de Brabantse Wouden


Ondertussen keurden ook 12 gemeenten het masterplan goed. Het gaat om Beersel, Bertem, Bierbeek, Halle, Hoeilaart, Huldenberg, Kortenberg, Leuven, Linkebeek, Oud-Heverlee, Overijse en Tervuren.


Natuur en landbouw gedijen samen in het gebied


In de Brabantse Wouden-regio wordt al 2 jaar intensief gewerkt aan een kandidaatsdossier om een Nationaal Park te vormen. Met internationaal bekende bossen als Hallerbos, Zoniënwoud en Meerdaalwoud, maar ook met de waardevolle Dijlevallei en allerlei kleinere natuurgebieden beschikken de Brabantse Wouden over een grote oppervlakte uiterst waardevolle natuur. Tegelijk dragen die landschappen een heel rijke geschiedenis mee, wat ze een hoge erfgoedwaarde bezorgt. Het groene toerisme zit dan ook al verschillende jaren in de lift.


Brabantse Wouden telt de grootste oppervlakte eeuwenoud bos van Vlaanderen


De kandidaturen zullen verder afgewogen worden door een jury, waarna de minister maximaal vier Nationale Parken in Vlaanderen zal aanduiden.De Brabantse Wouden is rijk aan erfgoedsites met een groot potentieel voor toerisme


Het erkenningsdossier werd voorbereid door een gebiedscoalitie bestaande uit de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, de Koninklijke Schenking en de gemeenten.


34 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page