top of page

Toekomst site Nettenberg en Diependal onder de loepTERVUREN - Tervuren heeft een uitgebreide studie gelanceerd om de toekomstige ontwikkeling rondom de jeugdsite Nettenberg en Sporthal Diependal te onderzoeken. De omgeving biedt veel mogelijkheden waarbij inspraak een belangrijke rol zal spelen.

De gemeente laat een studie uitvoeren om een doordachte beslissing te nemen over de toekomstige invulling. Beide gebouwen zijn aan grondige renovatie toe, maar in deze studie gaat de blik veel ruimer. De studie spitst zich toe op drie delen: ten eerste wordt bekeken hoe de huidige functies van sport en jeugd op lange termijn behouden kunnen worden. Ook de noden van de gebruikers en de buurt komen hier aan bod.


Inspraak nodig

Alle betrokken partijen kunnen op termijn deelnemen aan een participatietraject waarbij onderzocht wordt welke faciliteiten we voor jeugd en sport zullen aanbieden. Hoe worden ze best ingeplant? Hoe blijft deze plek ook aangenaam voor de buurt? Zo zal er bijvoorbeeld bekeken worden of het jeugdhuis Tram 44 een plek kan krijgen op deze site en wat de randvoorwaarden zijn. Daarnaast zijn er uitdagingen op het vlak van toegankelijkheid en duurzaamheid en in het bijzonder de ambitie om tegen 2030 de CO2-emissie met 55% te verlagen.

Een derde aandachtspunt is hoe de groen-blauwe dooradering van de Voer en de natuur in z’n geheel meer ademruimte kan krijgen. Op heel lange termijn zijn ook een nieuw instructiebad en/of school een mogelijke piste. Schepen van Jeugd Sofie Lombaert (GROEN+) is alvast overtuigd van deze aanpak: 'Als we een plek willen creëren waar kinderen en jongeren graag samenkomen, is het belangrijk om naar hen te luisteren en hun behoeften in kaart te brengen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat deze behoeften inpasbaar zijn in de omgeving en er rekening wordt gehouden met de andere gebruikers van de site en de buurtbewoners. Op deze manier hoop ik dat we tot een hernieuwde site komen waar iedereen zijn plek vindt in harmonie met de omgeving.'


Clubverband

Jan Trappeniers (CD&V), schepen van sport, ziet veel mogelijkheden: 'Een betere indeling op lange termijn zou de mogelijkheid moeten geven om wat meer ruimte te geven aan de individuele sporters, naast de bestaande clubs. We onderzoeken daarbij mogelijkheden zoals outdoor fitness, een pumptrack of een Finse piste. Zowel deze sporters als sporters in clubverband zullen betrokken worden bij een uitgebreid inspraaktraject dat hiermee gepaard zal gaan'. Burgemeester Marc Charlier (N-VA): 'De ligging van de site Diependal-Nettenberg, aan de rand van het centrum en tussen het Zoniënwoud en het park, maakt haar zeer geschikt voor sport en spel, maar ook als natuurverbinding en als randparking voor het centrum waar een groot tekort is aan parkeerplaatsen. Dit uitgebreid vooronderzoek zal resulteren in een “vlekkenplan” dat voorziet in een optimale ruimtelijke invulling op korte en lange termijn.'

25 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page