top of page

Raadpleging openbaar onderzoek omgevingsvergunning verkeersknooppunt Jezus-Eik gestartOVERIJSE/Jezus-Eik - Tot 13 augustus loopt het openbaar onderzoek over de aanvraag voor een omgevingsvergunning in verband met de geplande herinrichting van de Ring Oost - verkeersknooppunt Jezus-EIk.

Op de website van Werken aan de Ring vind je meer info over deze nakende werken. 'De dossierstukken van de aanvraag kan je tot 13 augustus raadplegen via het Omgevingsloket of op afspraak bij de Omgevingsdienst in AC De Vuurmolen', laat de gemeente weten. 'Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen vóór 13 augustus 2022. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket. Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/2022_188_RO'.

133 weergaven0 opmerkingen
bottom of page