top of page

Provinciaal Omgevings Ambtenaar (POA) stelt komst McDonald's nu ook in vraagTERVUREN - Het Actiecomité 'Niet In Tervuren' dat ons zonet een persbericht bezorgde waarin een stand van zaken over de komst van hamburgerreus in Tervuren is blij met het advies van de Provinciaal Omgevings Ambtenaar (POA) van de provincie Vlaams-Brabant om de aanvraag te weigeren voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door McDonald's Restaurants Belgium, inzake het bouwen van een “restaurant met snelservice” op de drukke Leuvensesteenweg (N3).

Volgens de POA voldoet het doorrijdrestaurant niet aan goede ruimtelijke ordening en zou het verkeer met tenminste 5 procent kunnen stijgen. Het actiecomité vertrouwt er dan ook op dat de gedeputeerden van de provincie het advies overnemen. Het Actiecomité Niet In Tervuren is verheugd over het advies van de POA in Vlaams-Brabant om de vestiging van een McDonald’s aan de drukke Leuvensesteenweg (N3) te weigeren op grond van 6 motieven. Belangrijk motief is dat zo’n vestiging het verkeer met minstens 5 procent zou kunnen verhogen, en gevaar kan opleveren voor de vele zwakke weggebruikers van de woonwijk en de naastgelegen vier scholen.

'We zijn heel blij dat de POA negatief oordeelt. Het advies toont dat de aanvraag veel fouten bevat. Maar het belangrijkste is dat de aanvraag niet passend is op die locatie, en een negatieve impact op het verkeer veroorzaakt. We hebben alle vertrouwen dat de Provincie dit advies opvolgt', aldus Pol Maclaine Pont van het actiecomité. In 2023 verzamelde het Actiecomité een petitie met 2300 handtekeningen in drie weken tijd. Meer dan 200 bezwaarschriften tegen het snelwegrestaurant werden ingediend. Hoewel het voorstel van McDonald's licht was aangepast in vergelijking met 2020, blijft het onverenigbaar met het mobiliteitsplan dat op 30 juni 2020 is goedgekeurd door de gemeenteraad, aldus het Actiecomité (1).


Onverenigbaar

In 2020 overtuigde het Actiecomité de gemeente al dat een McDonald's voornamelijk autoverkeer aantrekt, terwijl het gemeentelijk mobiliteitsplan juist minder autogebruik nastreeft en zorgdraagt voor een veilige verkeersomgeving. Het rapport van de provincie Vlaams-Brabant merkt op dat McDonald's slechts kleine aanpassingen heeft gedaan aan haar plannen van 2020. De belangrijkste bezwaren op het gebied van ruimtelijke ordening uit de vorige aanvraag zijn nog steeds van kracht. Het voorstel blijft ook onverenigbaar met het mobiliteitsplan van Tervuren. Actievoerders spraken zich eerder al uit tegen de meer dan 33.000 extra maandelijkse in- en uitvoegbewegingen op de drukke en gevaarlijke N3, die 's ochtends en 's avonds zelfs volledig verzadigd is. Dit ene plan toelaten zou bovendien een precedent scheppen voor de toelating van nog meer snelwegrestaurants en baanwinkels langs de Leuvensesteenweg en buiten onze dorpskernen. Het Actiecomité benadrukt daarbij dat een snelwegrestaurant ook een negatieve impact kan hebben op de bedrijvigheid van winkels en restaurants in het centrum van Tervuren. Een multinational als McDonald's zou slechts een verwaarloosbaar deel van de omzet terug laten vloeien naar de lokale gemeenschap via belastingen en tewerkstellingskansen, aldus het Actiecomité. In 2022 moest McDonald's zelfs €1,25 miljard aan de Franse staat betalen na beschuldigingen van belastingontduiking (2).


Schadelijk

In het Mobiliteitsplan van de gemeente Tervuren legt het gemeentebestuur de doelstelling vast om het autoverkeer met 10 procent te laten dalen tegen 2030. Met betrekking tot baanwinkels stelt het mobiliteitsplan (p. 71) dat nieuwe baanwinkels of uitbreiding van bestaande baanwinkels — handel en horeca — niet meer mogelijk wordt buiten de bestaande handelskernen. "Baanwinkels zijn zeer schadelijk voor de leefbaarheid van de handelskernen", aldus het mobiliteitsplan van Tervuren. De provinciale omgevingsambtenaar stelt dat de aanvraag “niet in overeenstemming is met de criteria van een goede ruimtelijke ordening”. Bovendien verleende het college de vergunning onder bepaalde voorwaarden, om het project alsnog in overeenstemming te brengen, maar dat is in strijd met artikel 30 van het omgevingsvergunningsdecreet.

Voor Vlaams-Brabant overtuigt ook de mobiliteitstoets van McDonald’s niet, 'onder meer over de impact op de verkeersveiligheid en een voldoende aantal parkeerplaatsen'. 'De sterke autogerichtheid strookt niet met de gemeentelijke beleidsvisie om meer in te zetten op voetgangers- en fietsverkeer en minder op de wagen. De toename van het autoverkeer op drukke momenten, na de schooluren, kan een negatieve impact hebben op de verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers,' stelt de provincie Vlaams-Brabant. De bezwaren van het Actiecomité over onder meer de vrees voor de gezondheid van de schoolgaande jongeren door de nabijheid van een fastfoodrestaurant, zijn niet van stedenbouwkundige aard en daardoor niet meegenomen in dit besluit.


Gemakswinkels

'Gezien de ongebreidelde drang van fastfood multinationals om zich overal te vestigen is hiervoor dringend nieuwe wetgeving nodig, vooral om de voedselomgeving rond scholen gezond te houden', zegt Caroline Costongs, lid van het Actiecomité Niet in Tervuren en directeur EuroHealthNet. 'Dit is een uitnodiging naar de betrokken bestuurders op Vlaams en nationaal niveau om hier wetgeving op te formuleren opdat in de toekomst lokale overheden ook gezondheids bezwaren kunnen meenemen in hun besluit de groei van fastfoodrestaurants en andere gemakswinkels te beteugelen.” Gezien het huidige advies van de afdeling Ruimte van de Provincie zijn er echter al genoeg overtuigende stedenbouwkundige gronden om deze vergunning te weigeren.

35 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page