top of page

Projectontwikkelaar trekt vergunningsaanvraag omstreden woonproject in
HOEILAART - De gemeente Hoeilaart meldde in de vooravond dat Projectontwikkelaar Odebrecht zijn vergunningsaanvraag voor het woonproject op de hoek van de Biesmanslaan en de Koldamstraat intrekt. Er zou een nieuw, bijgesteld aanvraagdossier worden ingediend, waarna een nieuw openbaar onderzoek volgt.


Vandaag werd het college van burgemeester en schepenen ervan op de hoogte gebracht dat projectontwikkelaar Odebrecht zijn vergunningsaanvraag voor het woonproject Biesmanslaan-Koldamstraat intrekt. 'Teneinde rekening te kunnen houden met de inspraakreacties, dient de aanvraag op een aantal punten herbekeken te worden. Een nieuw, bijgesteld aanvraagdossier zal ingediend worden', liet de projectontwikkelaar weten.

Het huidige dossier zal dus niet verder behandeld worden door de dienst Omgeving en het college van burgemeester en schepenen. 'Bij het indienen van een nieuwe aanvraag zal de voorgeschreven procedure opnieuw doorlopen worden, met een nieuwe informatievergadering, een voorstelling aan de Gecoro en een openbaar onderzoek', klinkt het. 'Het lokaal bestuur wenst de Gecoro en de indieners van de bezwaren tijdens het voorbije openbaar onderzoek alvast te bedanken voor de aangeleverde adviezen en informatie'.

5 weergaven0 opmerkingen
bottom of page