top of page

Overijsesteenweg gaat helemaal dicht door aanleg verkeerseilandHOEILAART - Van maandag tot half september wordt een verkeerseiland aangelegd in de Overijsesteenweg ter hoogte van de fietsersbrug aan de sport- en jeugdsite Koldam. Hierdoor wordt de Overijsesteenweg in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer vanaf het kruispunt met de Kapelstraat tot en met het kruispunt met de A. Biesmanslaan.

De aannemer begint op maandag 4 september met de aanleg van het verkeerseiland en werkt tot en met donderdag 14 september. Vanaf vrijdag 15 september zal de Overijsesteenweg weer volledig toegankelijk zijn in beide richtingen. Dat verkeerseiland dient om de start van de zone 30 duidelijk aan te geven en functioneert als een vertragende maatregel voor een verhoogde verkeersveiligheid. Geen overdreven luxe als je merkt hoe hard daar steeds gereden werd.

Er werd rekening gehouden met alle mogelijkheden om de verkeershinder tot een minimum te beperken. Gauw bleek echter dat een volledige afsluiting van de weg technisch noodzakelijk was.

Hoe kom je vanaf maandag in Hoeilaart centrum terecht? Fietsers en voetgangers volgen de omleiding via de Kapelstraat en de Koldamsite. Fietsers worden gevraagd om de Raymond Lauwerstraat richting centrum Hoeilaart te vermijden en te kiezen voor de omleiding via de Kapelstraat en de SJS Koldam. Het is daarenboven verboden om naar beneden te fietsen langs de Koedaalstraat richting Overijsesteenweg.


Eenrichtingsstraten

Gemotoriseerd verkeer volgt de omleiding via de Koedaalstraat, de Quirinilaan, de Edgar Sohiestraat en de Jezus-Eiksesteenweg. Koedaalstraat, de Quirinilaan en een deel van de E. Sohiestraat, na het kruispunt met de Bergstraat tot het kruispunt met de Keizerstraat, worden eenrichtingsstraten richting Jezus-Eiksesteenweg. In deze straten wordt er tijdelijk een parkeerverbod toegepast. Er geldt daar dan een snelheidsbeperking van 30 km/uur voor deze omleidingsroute. De Lijn behoudt de tijdelijke haltes op de omleiding via de V. Marchandstraat, Tenboslaan en de Waversesteenweg. Zwaar verkeer +3t5 volgt de omleiding via de J. Kumpsstraat of via de V. Marchandstraat en Tenboslaan.

En hoe rijd je richting Overijse? Voor het doorgaand verkeer richting Overijse blijft de omleiding met een snelheidsbeperking van 30 km/uur via de Koldamstraat, de R. Lauwersstraat en de V. Marchandstraat gelden.


(Foto's © Michel Van Mullem)270 weergaven1 opmerking

1 commentaire


Jan Lemeire
Jan Lemeire
02 sept. 2023

Aiai

J'aime
bottom of page