top of page

Overijse koopt restaurant Denayer/Brasserie 'Jezus-Eik' met oog op herinrichting centrum Jezus-EikOVERIJSE/JEZUS-EIK - Overijse maakt gebruik van zijn voorkooprecht om samen met de werkvennootschap het hoekpand op het Horecaplein, gekend als restaurant Denayer/Brasserie “Jezus-Eik”, te verwerven. De verwerving laat toe om de geplande herinrichting van het centrum van Jezus-Eik nog beter vorm te geven voor voetgangers en fietsers. De horecazaak stond intussen al enkele jaren te koop.

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend in het kader van het RUP 11 Toeristische poort Jezus-Eik en laat toe dat de gemeente Overijse het hoekpand verwerft. Het is de bedoeling om het gebouw af te breken en de vrijgekomen ruimte toe te voegen aan het openbaar domein. 'Het openbaar onderzoek voor de heraanleg van het hele op- en afrittencomplex en het centrum van Jezus-Eik is vorige maand afgerond', luidt het. ' In deze plannen zal er een nieuwe brug en fietsbrug worden aangelegd. Er komt een “hoppinpunt” ter hoogte van de Houthakkerstraat waar Overijsese pendelaars kunnen overstappen op de bus, die hen op een speciale rijstrook op de E411 rechtstreeks naar Brussel zal brengen. Bezoekers aan Jezus-Eik zullen de parking langs de houthakkerstraat kunnen gebruiken tijdens hun wandeling in het Zoniënwoud en bezoek aan onze Horecakern'.


Comfortabeler

Overijse2002-N-VA steunden meteen de toepassing van het voorkooprecht voor dit pand. Door de aankoop van het terrein van zo’n 4 are, kan men zowel het voetpad als de geplande fietsverbinding, die vanuit de Welriekende Dreef over de geplande fietsbrug doorheen het centrum van Jezus-Eik loopt, comfortabeler laten aanleggen. De investering bedraagt 335.000 EUR waarvan de werkvennootschap 160.000 EUR voor haar rekening neemt. De aanleg van het openbaar domein en de afwerking van de wachtgevel van het naastliggende restaurant worden door de werkvennootschap uitgevoerd. 'Op voorstel van Overijse2002-N-VA zal er met de Werkvennootschap in overleg gegaan worden om het plan voor de publieke ruimte zodanig aan te passen dat fietsverkeer van de fietssnelweg komende van de Welriekende dreef zich via een fietsoversteekplaats aan de Houthakkerstraat vlot tot aan de oversteekplaats aan de kerk kan begeven', klinkt het tot slot.

1.596 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page