top of page

Oude goederenopslagplaats wordt stationsparkingGROENENDAAL - De auto en de fiets krijgen eindelijk hun vaste stek aan het station van Groenendaal. Wat nu nog oogt als een allegaartje wordt straks een duidelijke reizigersparking plus fietsenstalling want vanaf het najaar 2022 wordt de stationsomgeving in Groenendaal tot ieders opluchting aangepakt. Er komt een reizigersparking en bovendien een betere fietsverbinding vanuit Hoeilaart.

De huidige parking vlak voor het station ruimt plaats voor een groene voortuin plus bomen terwijl alle auto's vanaf dan naaar de voormalige goederenopslagplaats moeten. Dat is dichter bij het nieuwe perron voor als je van Brussel met de trein komt. Het is een stukje verder voor het kliënteel van de erg succesrijke drankgelegenheid in de buurt. 'Voor de inrichting van het stationsplein en de aanleg van een grote parking werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de NMBS, De Lijn, het Agentschap Natuur en Bos en de gemeente Hoeilaar', luidt het. 'Net als het ecorecreaduct vormen de parking en het plein belangrijke onderdelen in de ontwikkeling van Groenendaal als poort tot het Zoniënwoud en knooppunt waar verschillende vervoersmiddelen op elkaar aansluiten.


Fietsverbinding

De oude goederenopslagplaats van het station wordt omgevormd tot een parking en zal plaats bieden aan 247 plaatsen voor wagens en 75 voor fietsen. De aanleg start dit najaar en, wanneer de werken aan het spoor achter de rug zijn, zal de NMBS ook het plein vóór het station afwerken. 'De gemeente Hoeilaart van haar kant zal het fietspad vanuit het dorpscentrum naar Groenendaal via het plein en de parking doen aansluiten op de fietssnelweg, zodat er een directe fietsverbinding tussen Hoeilaart en Brussel ontstaat. Ook de groenaanleg van de site zal de gemeente voor haar rekening nemen. De gemeente zal voor deze werken subsidies ontvangen van de provincie Vlaams-Brabant en van het Agentschap Natuur en Bos', klinkt het nog.

En goed nieuws over het station zelf... Voor het restaureren van het beschermde stationsgebouw werd bij Erfgoed Vlaanderen een subsidiedossier ingediend dat intussen werd goedgekeurd. De gemeente wacht op de handtekening van de bevoegde minister zodat de restauratie kan aanvangen en het station volwaardig deel kan uitmaken van de opgewaardeerde site.197 weergaven0 opmerkingen
bottom of page