top of page

Onveilige Terhulpsesteenweg voor fietsers krijgt dubbelrichtingsfietspadHOEILAART - Maandag 26 september starten de werken aan fietssnelweg F205 tussen de Ring rond Brussel en Hoeilaart. De werken duren naar schatting één jaar en zullen hinder veroorzaken. Tijdens de volledige duur van de werken is de rijrichting vanuit Brussel naar Hoeilaart en Terhulpen volledig afgesloten voor het auto- en fietsverkeer.

De Terhulpsesteenweg is momenteel onveilig voor fietsers. Auto’s rijden vlak naast de fietsers en op veel plaatsen ontbreekt een fietspad. Om deze situatie te verbeteren, start de Werkvennootschap met de heraanleg van de Terhulpsesteenweg, vanaf de kruising met de Gravendreef tot aan de kruising met de Meutedreef. Ze vervangen de huidige weg door nieuwe autorijstroken met daarnaast een breed, veilig en comfortabel fietspad. De werken zullen in in drie fasen verlopen. Van maandag 26 september 2022 tot begin april 2023 zijn er riolerings- en wegenwerken aan de kant van het Zoniënwoud. 'De werken voor de waterinfiltratie worden opgestart. Er wordt net naast het Zoniënwoud gewerkt, zonder de natuur van het beschermde bosgebied aan te tasten. Daarna worden er wegenwerken uitgevoerd ter voorbereiding van de aanleg van het toekomstige dubbelrichtingsfietspad', luidt het.


Wadi

De tweede fase start begin april en loopt tot begin augustus 2023. Dan gaat men de nieuwe rijbaan aanleggen. 'In deze fase wordt er aan de kant van de wijk gewerkt. Een aantal nutsleidingen worden verplaatst en de nieuwe rijbaan wordt verder aangelegd. Het autoverkeer rijdt tijdens deze fase langs de kant van het Zoniënwoud', wordt gemeld. Fase 3 begint in augustus en eindigt in september 2023 als de fietssnelweg wordt afgewerkt. Het dubbelrichtingsfietspad wordt ook verder afgewerkt. Er komt tussen de rijbaan en het dubbelrichtingsfietspad een wadi van 2 meter, een groene greppel die ervoor zorgt dat regenwater in de ondergrond kan infiltreren. Op deze manier wordt de fietssnelweg afgeschermd van het verkeer op de steenweg.


Verkeershinder

Gemotoriseerd verkeer zal richting Hoeilaart rijden via de Groenendaalsesteenweg. De wijken langs de Terhulpsesteenweg bereik je via lokale aansluitingen. Op de Terhulpsesteenweg wordt, tijdens de volledige duur van de werken, de rijrichting vanuit Brussel naar Hoeilaart en Terhulpen volledig afgesloten voor alle auto- en fietsverkeer. Fietsers gebruiken een autovrije fietsomleiding via het Zoniënwoud tot aan de Jean Velgestraat. Daar kan je een omleiding volgen doorheen de wijk via Albert I-laan, Hyacintenlaan, Georges Huynenstraat en IJzerstraat. Daar kom je terug op de Terhulpsesteenweg tot het einde van de werken aan de Meutedreef (grens met Wallonië).


Info

Het openbaar vervoer (TEC) (bus 366) volgt een omleiding. Bekijk de website van TEC (www.letec.be) voor meer informatie. Raadpleeg de uitgebreide informatiefolder met daarin meer gedetailleerde uitleg, omleidingsplannen en toekomstbeelden. Je kan ook terecht op de website werkenaandering.be/F205. Heb je bijkomende vragen over dit project of ervaar je hinder door de werken? Je kan de bereikbaarheidsadviseur van Werken aan de Ring contacteren via info@werkenaandering.be.

72 weergaven0 opmerkingen
bottom of page