top of page

Nieuwe woonmaatschappij Oost-Brabant-West krijgt vormOOST-BRABANT-WEST/DRUIVENSTREEK - Op 8 maart stelde de stuurgroep die de vorming van de woonmaatschappij Oost-Brabant-West begeleidt, Björn Mallants (foto) aan als algemeen directeur van de toekomstige maatschappij. In de stuurgroep zijn vertegenwoordigers van alle 13 gemeentes en de besturen van de betrokken woonactoren actief.

Björn Mallants is momenteel algemeen directeur van sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis in Tervuren, een van de woonactoren die samen met Volkswoningbouw uit Herent de nieuwe woonmaatschappij zullen vormen. Vanaf 1 juli 2023 zal in de regio Oost-Brabant-West één woonactor actief worden. Dit is het gevolg van een grote reorganisatie van de sector sociaal wonen die de Vlaamse Regering op touw heeft gezet. Er werden 42 regio’s afgebakend, waaronder dus Oost-Brabant-West.

Die woonactor zal de activiteiten van vijf sociale huisvestingsmaatschappijen (Elk Zijn Huis en Volkswoningbouw, maar ook SWaL, Providentia en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Sint-Pieters-Leeuw) en twee sociale verhuurkantoren (WEBRA en SPIT) bundelen in de gemeentes Bertem, Boortmeerbeek, Keerbergen, Kortenberg, Kraainem, Haacht, Herent, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem en Zaventem. ‘Alle sociale woningen in de regio zullen beheerd worden door de nieuwe woonmaatschappij,’ legt Mallants uit. ‘Dat zorgt voor een uniek aanspreekpunt voor huurders en kandidaat-huurders, maar ook voor lokale besturen, welzijnspartners, ontwikkelaars…’


Vlabinvest

De woonmaatschappij zal ongeveer 3.500 woningen beheren. Naast het verhuren van sociale woningen biedt de woonmaatschappij ook woningen aan in samenwerking met Vlabinvest, een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant. ‘Via Vlabinvest voorzien we betaalbare koop- en huurwoningen, zoals binnenkort in de Bosstraat in Bertem, vlak bij het gemeentehuis. Dit is een belangrijke aanvulling van onze sociale huurwoningen voor inwoners uit de regio met een iets hoger inkomen, om in een streek met zeer hoge prijzen toch een betaalbare woning te vinden.’

De woonmaatschappij zal opereren vanop twee locaties, het huidige kantoor van Elk Zijn Huis in Tervuren en dat van Volkswoningbouw in Herent. Beide kantoren worden aangestuurd door algemeen directeur Björn Mallants en de adjunct-directeur Martine Straetemans. Diensthoofd van de woondienst wordt Katty Vancuyck, die ook de dagdagelijkse werking in het kantoor in Herent zal coördineren. Evelyn Vandevoorde wordt diensthoofd patrimonium. De kern van de nieuwe woonmaatschappij is daarmee verzekerd legt Michel Claeys uit, waarnemend directeur van Volkswoningbouw. ‘Daarnaast gaan we zeker ook inzetten op antennes, zoals we nu al hebben in ons buurthuis in Zaventem.’


Dienstverlening

Het uitgangspunt van de nieuwe woonmaatschappij is dat de dienstverlening voor de eindgebruiker primeert. Wat goed is wordt behouden, en waar nodig zal de werking verdiept en verbreed worden. De huurders en kandidaat-huurder zouden echter enkel voordelen mogen ondervinden van de vorming van de woonmaatschappij. Het is de bedoeling om blijvend in te zetten op nog meer betaalbare en kwalitatieve woonoplossingen. De woonmaatschappij zal een belangrijke partner worden om samen met de lokale besturen en andere actoren het lokaal en sociaal woonbeleid vorm te geven. Zoals de sociale huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren nu ook doen. ‘Met natuurlijk het voordeel dat door een bundeling van krachten de werken nog beter kan versterkt worden.’


Nieuw jasje

De locaties blijven, maar ook de medewerkers. Wel zal de woonmaatschappij in een nieuw jasje gestoken worden. ‘Een nieuwe naam en logo worden momenteel uitgewerkt. We betrekken daar alle collega’s bij, en onze bestuurders en lokale besturen. We gaan daar ook de huurders bij betrekken,’ zegt de toekomstige algemeen directeur Björn Mallants. ’Sowieso willen we maximaal inzetten op directe contacten met onze huurders en kandidaat huurders. Vandaar ook de twee permanente locaties en de antennes. Daarnaast gaan we zeker ook verder met individuele bezoeken, buurtvergaderingen… ook zullen we werk maken van een nieuwe website, onze huurdersblaadjes verfrissen, sociale media uitbouwen…’ vult Michel Claeys aan.

Concrete veranderingen zoals nieuwe emailadressen of telefoonnummers, een nieuwe contactpersoon… zullen evident op een zo breed mogelijk manier gecommuniceerd worden aan de huurders en kandidaat-huurders en andere betrokkenen.

109 weergaven0 opmerkingen
bottom of page