top of page

Samenstelling nieuwe commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

Bijgewerkt op: 2 nov. 2023OVERIJSE - De gemeenteraad keurde in zitting van 17 oktober 2023 statuten goed in functie van een nieuwe samenstelling van de GECORO. Overijse gaat dus op zoek naar nieuwe leden. Zat je al in de commissie? Dan kan je je nu ook opnieuw kandidaat stellen.

In overeenstemming met de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening moet elke gemeente met meer dan 10.000 inwoners een GECORO oprichten. Het decreet op de ruimtelijke ordening geeft de GECORO allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid. De voornaamste daarvan hebben te maken met ruimtelijke planning. Deze adviesraad speelt een belangrijke rol in de goedkeuringsprocedure van onder andere het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, de gemeentelijke uitvoeringsplannen, de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en de planologische attesten.


Multidisciplinaire samenstelling

De GECORO van Overijse bestaat, naast de voorzitter, uit 12 leden en hun plaatsvervangers. De raad bestaat zowel uit deskundigen als uit vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen of sectoren in de samenleving. Beide groepen zijn gelijkwaardig vertegenwoordigd. 'We streven naar een multidisciplinaire samenstelling van de GECORO, zodat de commissie als groep de ruimtelijke ontwikkelingsnoden in een bredere context kan plaatsen en op een duurzame manier kan inspelen op noden en verandering', luidt het.

Een mandaat duurt ongeveer zes jaar en loopt gelijk met een legislatuur van de gemeenteraad. Jaarlijks vinden er een vijftal vergaderingen plaats op een vaste weekavond. Wil je je kennis en expertise delen voor een goed doel? Meedenken over hoe we in Overijse kunnen samenleven en wonen? Er staan boeiende projecten en uitdagingen voor de deur, dus jouw mening komt zeker van pas. Het intergemeentelijk strategisch project Horizon+ is op kruissnelheid; Overijse maakt deel uit van het gloednieuwe Nationaal Park Brabantse Wouden, er worden nieuwe gemeentelijke planningsprocessen opgestart en ook de verandering van bestuur na de verkiezingen zal voor nieuwe impulsen zorgen.


Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 24 november 2023

Neem contact op via ruimtelijkeplanning@overijse.be of 02 785 34 68

78 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page