top of page

Nellebeek: van gebetonneerd kanaal naar ecologisch opgewaardeerde waterloop

OVERIJSE/EIZER -De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Overijse werken aan het herstel van de natuurlijke structuur van de Nellebeek. De gebetonneerde waterloop krijgt een natuurlijke herinrichting zodat de ecologische kwaliteit er sterk verbetert.

Momenteel zijn de werken ter hoogte van de Lindaal in Eizer bezig. Het gaat om de grootste infrastructuurwerken van de afgelopen jaren aan een waterloop in Vlaams-Brabant. 'Zo laten we over een afstand van 315 meter alle betonnen elementen verwijderen', zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen en leefmilieu. 'Daarna krijgt de beek een natuurlijke herinrichting en vormt ze een belangrijke groenblauwe verbinding in de regio'.


Natuurlijke meandering

'De rechteroever blijft zoveel mogelijk onverhard om natuurlijke meandering toe te laten', zegt Peter Lombaert (Open VLD/GROEN), schepen van Duurzaamheid in Overijse. 'De linkeroever, die aan de straat grenst, wordt verstevigd met breuksteen en palen en later ook nog vergroend'. Ook het vismigratieknelpunt, afwaarts de duiker onder de Schapenweg, behoort weldra tot het verleden. Want het verval van zo'n 40 centimeter wordt weggewerkt zodat vissen terug opwaarts kunnen migreren.
Bufferbekken

'Deze werken zijn een cruciale schakel tussen het natuurlijk bufferbekken ten noorden op de Nellebeek en de uitgebreide onthardingen ten zuiden, in de omgeving waar de Nellebeek uitmondt in de IJse”, zegt Jan De Broyer (OV2002/N-VA), schepen van Omgeving en Natuurinrichting. 'De nieuw ingerichte Nellebeek kan, samen met het hellingbos in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos, uitgroeien tot een cruciale verbinding tussen de IJsevallei en het Zoniënwoud, één van de belangrijkste landschappelijke verbindingen in het toekomstige Nationaal Park Brabantse Wouden. Het bos en de beek vormen hier samen de vallei van de Nellebeek en zijn ook symbolisch belangrijk als beeld van het partnerschap dat het Nationaal Park kans op slagen geeft', zegt Patrick Huvenne, regiobeheerder van Agentschap voor Natuur en Bos.


Ecologische opwaardering

De projectkosten bedragen ruim 90.000 euro waarvan de Vlaamse overheid ongeveer de helft en de provincie en de gemeente elk ongeveer een kwart betaalden. Het structuurherstel en de ecologische opwaardering dragen bij aan het behalen van de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Zo verhoogt het ecologisch potentieel van de Nellebeek en de IJsevallei, die aangeduid is als speerpuntgebied in het Stroomgebiedbeheerplan van de Schelde.

​Dit project kadert in het Landinrichtingsproject ‘IJsevallei’ en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse Overheid


69 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page