top of page

Kruispunt Brusselsesteenweg met Reebokweg en Esdoornenlaan wordt verkeersveiligerOVERIJSE/JEZUS-EIK - Wegen en Verkeer plant vanaf 2024 werken op de Brusselsesteenweg (N4) aan het kruispunt met de Reebokweg en Esdoornenlaan (ter hoogte van Le Pain Quotidien) in Overijse. 'In het verleden zijn er teveel ongevallen gebeurd met fietsers en afslaand of kruisend autoverkeer op deze drukke gewestweg', aldus W&V.

Met een nieuwe verkeerslichtenregeling en enkele aanpassingen wordt de situatie er veiliger en zal het kruispunt overzichtelijker ogen voor alle actieve weggebruikers. Het kruispunt krijgt nieuwe verkeerslichten met een aangepaste verkeerslichtenregeling en extra detectielussen. Om de nodige palen voor de verkeerslichten ruimtelijk te kunnen inpassen, moeten ook de aanliggende fiets- en voetpaden verplaatst worden.


Fietsoversteekplaatsen

'De fietspaden worden met een knik verder weg van het kruispunt gelegd en in de richting van de Brusselsesteenweg worden ook aan beide zijden fietsoversteekplaatsen aangelegd. De fietser is daardoor zichtbaarder in het wegbeeld van de autobestuurder', luidt het. Op alle vier de armen van het kruispunt worden zebrapaden voor voetgangers voorzien.

Ontwerpplan heraanleg kruispunt Brusselsesteenweg met Reebokweg en Esdoornenlaan


Om deze werken te kunnen uitvoeren zijn er ter hoogte van het kruispunt aan de noordzijde een aantal innames van voortuinen/opritten nodig. Van 14/11/22 tot en met 14/12/22 liep er een openbaar onderzoek naar aanleiding van een voorlopig onteigeningsbesluit. Nadat alle administratieve stappen genomen zijn, kan er een aannemer aangesteld worden. De huidige planning voorziet de start van de werken dan ook in 2024.


Foto's ©Michel Van Mullem
319 weergaven0 opmerkingen
bottom of page