top of page

Koldam-woonproject krijgt voorwaardelijke vergunningHOEILAART – De kogel is door de kerk, het college van burgemeester en schepenen kende een voorwaardelijke vergunning toe voor het ontwikkelen van een woonproject op de hoek Koldamstraat-Biesmanslaan.

Op 24 oktober 2022 verleende het college van burgemeester en schepenen een voorwaardelijke vergunning voor het woonproject aan de A. Biesmanslaan-Koldamstraat-Borreweg. 'Het project heeft drie volwaardige bouwlagen en een teruggetrokken vierde bouwlaag en biedt plaats aan 61 appartementen met 83 parkeerplaatsen in een ondergrondse parkeergarage. De voorwaarden hebben onder meer betrekking op het aanleggen van een afvalstraat in de Borreweg en het voorzien van een autodeelsysteem op het openbaar domein', klinkt het verder. De vergunning zal bekendgemaakt worden volgens de wettelijke procedure via het Omgevingsloket en via aanplakking van gele affiches aan de bouwplaats.


Oppositie

Voor zover de mededeling vanuit het kasteel/gemeentehuis die ons bereikte. Begrijpelijkerwijze zijn de tegenstanders misnoegd en kondigen zij nieuwe acties aan. In het verleden liepen er reeds twee betogingen doorheen het centrum van Hoeilaart in de hoop dat het project zou worden teruggedraaid. Inmiddels kroop de Hoeilaartse oppositie in de pen om hun commentaar op de beslissing aan de media van de nodige commentaar te voorzien. 'Wordt de Hoeilaartse jeugd als excuus gebruikt om de goedkeuring van de bouwaanvraag voor de Koldam site te rechtvaardigen?', laat de CD&V weten. 'CD&V Hoeilaart moet via de pers vernemen dat de gemeente Hoeilaart een voorwaardelijke vergunning aflevert voor de bouw van 61 appartementen op de Koldam site', luidt de reactie. 'Wij stellen ons de vraag of er met de vele gegronde bezwaarschriften van onze inwoners en het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening wel voldoende rekening is gehouden. De Hoeilaartse jeugd krijgt voorrang voor de aankoop van een appartement maar blijft in de kou staan want deze appartementen zijn onbetaalbaar! Wij wensen een leefbaar project voor dit gebied en “Geen stad in ons dorp”! Een project waarbij verschillende woongelegenheden worden gerealiseerd met groene doorsteken, wandelpaden, oog voor gemeenschapsfuncties en een oplossing op maat van de jeugd en inwoners van Hoeilaart'.


Onbetaalbaar

'In een eerste reactie van de burgemeester in de pers staat te lezen dat het voor de gemeente Hoeilaart belangrijk is dat ze Hoeilanders van 18 tot en met 35 jaar voorrang kunnen geven bij de verkoop van de wooneenheden', gaat de partij verder. 'CD&V Hoeilaart stelt zich de vraag of de Hoeilaartse jeugd hier als excuus wordt gebruikt om deze voorwaardelijke vergunning af te leveren en te rechtvaardigen? Wij zijn het idee genegen dat de Hoeilaartse jeugd voorrang krijgt bij de koop van een appartement alleen zal de prijs voor vele jonge Hoeilanders onbetaalbaar zijn! Naast voorrang, vindt CD&V Hoeilaart dat er ook een aantal betaalbare appartementen aangeboden dienen te worden zoals wij als eerste destijds betaalbare bouwkavels succesvol in de markt hebben gezet. Wij dringen er nogmaals op aan om een bouwproject dat de leefbaarheid van onze gemeente ten goede komt te realiseren. Enkel zo kunnen wij de verdere verstedelijking van Hoeilaart stoppen. Onze visie op de invulling van dit gebied is duidelijk, transparant en leefbaar voor de omgeving en Hoeilaart', besluit Fractievoorzitter Jo Portois.


Bepaalde stukken van het vergunde dossier kunnen via het Omgevingsloket (omgevingsloket.be) worden geconsulteerd. Op afspraak kan het integrale dossier worden ingekeken op de dienst Omgeving (omgeving@hoeilaart.be of tel. 02 658 28 71).

70 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

תגובות


bottom of page