top of page

J. Bt. Dekeyserstraat en E. Carelsstraat weer open voor verkeerOVERIJSE - Vanaf donderdagmiddag 7 juli is er opnieuw verkeer mogelijk in de J. Bt. Dekeyserstraat en de E. Carelsstraat. De voorbije veertien maanden legde Aquafin in opdracht van de gemeente Overijse een gescheiden rioolstelsel aan. Beide straten ondergingen bovendien een grondige transformatie. Tegelijk werd ook de Dr. J.P. Dieudonnéstraat heringericht.

De werken duurden langer dan voorzien omdat de IJsekoker (de betonnen constructie waar de IJse doorstroomt) op meerdere plaatsen in slechte toestand verkeerde. Onder meer tussen de post en de Stationsstraat werd de koker grondig hersteld en gerenoveerd zodat hij opnieuw enkele decennia meekan.

'Met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de J. Bt. Dekeyserstraat en de E. Carelsstraat zet Overijse een nieuwe, belangrijke stap in de verdere sanering van de IJse en de uitbouw van het gemeentelijke rioolnet', laat Sven Willekens (Open VLD), schepen van Publieke Ruimte, Openbare Werken en Infrastructurele Ontwikkeling weten. 'Het afvalwater van de woningen gaat nu immers naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Huldenberg. Het gezuiverde afvalwater loopt er naar de IJse. Het propere regenwater blijft zoveel mogelijk ter plaatse. Waar het kan infiltreert het. Het overtollige regenwater gaat rechtstreeks de IJse in. Hierdoor verkleint de kans op wateroverlast'.

Groener en duurzamer

Maar ook bovengronds veranderde er heel wat. Willekens: 'De Dr. J.P. Dieudonnéstraat werd groener en duurzamer ingericht. De parkeerplaatsen kregen een waterdoorlatende verharding en er werden nieuwe bomen geplant. De parking is te bereiken langs het Begijnhof. Aan de kant van het Stationsplein blijft de straat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In de J. Bt. Dekeyserstraat keerde de IJse terug in het straatbeeld en werd het Park Groothuys geïntegreerd in de openbare ruimte. Fietsers en wandelaars genieten nu van een veilige fiets- en wandelomgeving'.

De aannemer kuist tegen donderdagmiddag 7 juli de werf op. Verder neemt hij de verkeerssignalisatie weg zodat verkeer weer mogelijk wordt. In de loop van augustus keert de aannemer nog terug voor enkele kleine aanpassingswerken. De verkeershinder blijft dan beperkt tot een lokale werkzone.

50 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page