top of page

Gemeente Hoeilaart schaft gratis buskaarten af en CD&V kan zich hier niet in vindenHOEILAART - Op de gemeenteraad van 19 december besliste de gemeente Hoeilaart om het gratis ter beschikking stellen van buskaarten stop te zetten vanaf 1 januari 2023. De bestaande kaarten zullen evenwel nog kunnen gebruikt worden. CD&V-Hoeilaart bij monde van gemeenteraadslid Julie Bollue vindt dat deze beslissing de mobiliteit van de Hoeilanders ernstig in het gedrang zal brengen.

De gemeente onderzoekt en experimenteert in 2023 verder met nieuwe initiatieven om het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen. De gemeente stelt onder andere voor om een korting van 20% op de Omnipas te geven of in te tekenen op één gratis maandabonnement van De Lijn om zo nog meer het openbaar vervoer te nemen. CD&V-gemeenteraadslid, Julie Bollue, stelt zich toch een aantal vragen. Ten eerste vreest zij dat de afschaffing van de gratis buskaarten voor sommige mensen nefast zal zijn. 'Het is daarom belangrijk dat kansarme gezinnen hiervan voldoende op de hoogte zijn en hierin goed begeleid worden zodat ze niet uit de boot vallen', zegt ze.


Onderzoek

Julie Bollue: 'De afschaffing van de gratis buskaart zou de drempel voor gratis busvervoer stevig verhogen. Alleen na een sociaal onderzoek zal je nog in aanmerking kunnen komen voor een gratis abonnement. De mobiliteit vanuit de wijk Sloesveld krijgt hierdoor bijvoorbeeld een serieuze deuk. Het gevaar bestaat dat men opnieuw vlugger naar de auto zal grijpen in plaats van het openbaar vervoer te gebruiken. Ook voor het vervoer naar het station van Groenendaal is dit nefast. De afschaffing van de gratis buskaarten kan de mobiliteit van onze inwoners ernstig belemmeren. Wij hopen dat deze mensen niet in de kou blijven staan en dat de voorgestelde nieuwe initiatieven een voldoende waardig alternatief zullen zijn!'.


Toch nog even bij de bevoegde schepen gaan aankloppen. Pieter Muyldermans (PRO Hoeilaart), schepen van mobiliteit: 'Het contract met De Lijn werd verlengd (Gemeenteraad december 2022), zodat de voorwaarden blijven gelden voor de gemeentekaarten die reeds werden uitgedeeld. Als we dat niet doen, kunnen de kaarten die de mensen nu nog hebben, niet meer gebruikt worden op de bus. De facturatie van de €0,70 per rit zal ook nog gefactureerd worden door De Lijn. Technisch hebben we ook nog de mogelijkheid om er ook nieuwe aan te kopen, maar daarvan zeggen we nu (ook op Gemeenteraad december 2022) dat we dat niet meer van plan zijn en dus zullen stoppen met ze nog gratis uit te delen. Het budget dat vrijkomt zullen we gebruiken om alle alternatieven die werden opgelijst te bekostigen'.


Doelstelling

Schepen Muyldermans wou de samenwerking met De Lijn nog wat verder verduidelijken alsook de inzet van rittenkaarten en pasjes. 'De gemeente koopt de kaarten aan voor €10 per stuk (voor 10 ritten). Wanneer de gemeentekaarten enkel worden afgehaald, maar niet effectief gebruikt worden en ergens in een schuif blijven liggen, dan hebben we met dat budget niemand vervoert en dus ook onze doelstelling niet bereikt. Wanneer er effectief gereden wordt met de bus, komt daar €0,70 bij. Dus in totaal kost een 10-rittenkaart aan de gemeente €17 en dit enkel voor verplaatsingen, binnen de gemeentegrenzen. Dat is evenveel als De Lijn aanrekent voor een 10-rittenkaart die over heel Vlaanderen gebruikt kan worden. Voor een ritje van Hoeilaart centrum naar bijvoorbeeld Gasthuisberg in Leuven, rekent De Lijn dus evenveel aan dan voor een ritje Hoeilaart centrum naar Sloesveld of Groenendaal. Dat zette ons toch aan het denken om een manier te vinden om het beschikbaar budget anders in te vullen om meer mensen uit de privéwagen te krijgen'.

In de loop van 2023 gaat Hoeilaart nieuwe systemen invoeren om de mobiliteitsdoelstelling te bereiken. Het plan werd voorgelegd aan de mobiliteitsraad, de sociale dienst en het college van burgemeester en schepenen, en met hun bemerkingen werd rekening gehouden. Vervolgens heeft men voor elk van de verschillende gebruikersprofielen een oplossing voorzien.


Proefabonnement

Muyldermans: 'Eerst en vooral zijn er twee belangrijke bestaande maatregelen die we absoluut behouden. Dat zijn enerzijds de 20% korting op de Buzzy Pazz voor de jongeren en anderzijds de cambio deelauto’s, voor wie geen (tweede) privéwagen heeft, maar toch af en toe een verplaatsing met de auto dient te maken. Er zijn mensen die van het systeem van de gratis gemeentekaarten hadden gehoord en zo’n kaart dan maar kwamen afhalen, omdat het kon. Sommigen testten ze effectief uit, bij anderen werden ze nooit gebruikt. Typisch kwam men dit te weten wanneer bij een nieuwe inschrijving in de gemeente. Voor hen werken we een systeem uit met De Lijn en Cambio, waarbij na een nieuwe domiciliëring in Hoeilaart kan ingeschreven worden voor een gratis proefabonnement van respectievelijk 1 en 2 maanden. Mensen die sporadisch, doch regelmatig, naar het dorp kwamen met de gratis gemeentekaarten, daarvoor werken we verschillende formules uit. Voor hen is het waarschijnlijk de grootste verandering en we begrijpen zeker de gevoelens die hiermee gepaard kunnen gaan. Ik kan enkel verwijzen naar de hoge kost die hiermee gepaard gaat voor de gemeente en hoop op hun begrip en wilskracht om naar de volgende alternatieven te kijken. Ter info, de wijkbus die we in 2019 hebben uitgetest, kostte ons nog meer. We zullen in de loop van 2023 de 20% korting uitbreiden naar alle abonnementen van De Lijn. Als je al vaak de bus nam binnen Hoeilaart, kan dit misschien een opstap zijn om dit ook voor verdere verplaatsingen te gebruiken. Als je echt een alternatief zoekt voor verplaatsingen binnen Hoeilaart dan ben je meestal niet de enige die deze verplaatsing maakt. Heel vaak gaan ook mensen uit jouw buurt, naar school, de markt, een sport- of cultuuractiviteit. Hen zullen we proberen in contact te brengen zodat niet iedereen apart met de auto deze verplaatsing maakt. Tegen begin 2024 trachten we zo’n platform om ritten te delen of te carpoolen op poten te zetten'.


Pendelen

'De heel regelmatige gebruikers van de gratis gemeentekaarten, deden dat vaak om te pendelen naar het werk of de school', zegt Muyldermans verder. 'Voor de schoolgaande jeugd is er de 20% korting op de Buzzy Pazz, die blijft. De pendelaars naar het werk, daarvoor komt er ook de 20% korting en die stimuleren we om een tussenkomst te vragen aan hun werkgever. Een bijkomende groep pendelaars had misschien al een treinabonnement en maakte gebruik van de gratis gemeentekaarten om naar Groenendaal te pendelen. Voor hen is er nu de BRUPASS XL, waarvoor we onderzoeken of we ook als gemeente een tussenkomst kunnen doen, maar daar bestaat geen pasklaar antwoord op en zullen we over onderhandelen met de MIVB. De sociale dienst werd hard betrokken in de voorbereiding van deze nieuwe maatregelen. Zij zullen begin 2023 verdergaan met het uitdelen van de resterende gratis gemeentekaarten, maar ze zullen vooral de mensen begeleiden naar het meest interessante systeem voor hen. Dat kunnen 10-ritten kaarten zijn, maar dat kan ook een voordelig abonnement zijn (met verhoogde tegemoetkoming), waarbij zowel de gebruiker als de gemeente minder zal betalen'.


Voorverplaatsing

'Waarom er een specifieke vrees is voor de wijk Sloesveld snap ik niet echt', laat de schepen weten. 'Daar wordt vandaag al vaak de bus gebruikt en waarschijnlijk hebben al veel mensen een abonnement. Voor hen wordt het dus goedkoper in 2023. Het systeem van gratis gemeentekaarten was ook zeer nuttig voor mensen die kort bij een bushalte wonen (niet enkel in de wijk Sloesveld), maar minder nuttig voor mensen die verder van een buslijn wonen (bijvoorbeeld de wijk ’t Roth). De nieuwe maatregelen zouden meer mogelijkheden moeten bieden aan alle inwoners van Hoeilaart. Voor een verdere verplaatsing met het openbaar vervoer kan je al een voorverplaatsing (te voet, met de fiets, of de auto) nodig hebben om aan een halte te geraken, maar gezien de tijd of afstand van het totale traject vormt dat minder een probleem dan voor een korte rit binnen Hoeilaart. Voor verplaatsingen binnen Hoeilaart zal je een autorit kunnen delen met mensen uit de buurt. Het belangrijkste nieuws zou de waaier aan nieuwe mogelijkheden moeten zijn, die intussen via de gemeentelijke website werden gecommuniceerd. We willen zo de mobiliteit van onze inwoners verbeteren en minder afhankelijk maken van het gebruik van een privéwagen. Het gaat dus niet om een belemmering, maar eerder om een stimulans. Alle alternatieven die worden voorgesteld zullen meer mensen bereiken dan vandaag en zijn nog vele malen goedkoper, voor de gebruiker, dan het bezitten en gebruiken van een privéwagen'.


'Heb je het financieel moeilijk om buskaarten te kopen? Neem dan gerust contact op met de sociale dienst via sociale.dienst@hoeilaart.be of via 02 658 28 68. De maatschappelijk werker bekijkt samen met jou alle mogelijkheden om jou te ondersteunen', laat Julie Bollue volledigheidshalve nog weten.

82 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


bottom of page