top of page

Democraten Tervuren: 'Gemeenteraad onder hoogspanning na debacle over nieuwe stedebouwkundige verordening'TERVUREN - Het gemeentebestuur van Tervuren heeft een nieuwe stedenbouwkundige verordening klaar en die bepaalt hoe er voortaan nog gebouwd mag worden. 'Opvallend is dat de meerderheidspartij CD&V de nieuwe visie niet steunt. De kartelpartner Democraten Tervuren treedt mee in het verzet. Beide partijen vrezen voor een negatieve invloed op de prijs van bouwgronden', klinkt het bij de Democraten van Thomas Geyns.

'Wij hebben loyaal meegewerkt aan de opmaak van deze verordening', zegt fractieleider Sebastiaan Coudré. 'Er staan enkele goede zaken in zoals minder verharding, vergroening en betere dieptezichten in de linten. Bij het begin heeft CD&V aangegeven dat betaalbaar wonen voor ons een belangrijke voorwaarde is. In het bestuursakkoord staat dat een nieuwe verordening niet mag raken aan de betaalbaarheid. Met deze verordening zullen 250 bouwgronden van de mensen worden opgeofferd. Dat kunnen wij niet steunen want door het aanbod te verkleinen zal de prijs toenemen. N-VA en Groen hebben een compromis geweigerd. Begin 2024 hebben wij in de gemeenteraad gewaarschuwd dat als er geen compromis komt, wij de tekst niet zullen goedkeuren” aldus nog fractieleider Sebastiaan Coudré.


Dogmatisch

'Er is een merkwaardige as ontstaan tussen Groen en N-VA. Groen stelde openlijk dat het schrappen van 250 bouwgronden enkel de happy few raakt. Een dogmatisch links standpunt. In werkelijkheid gaat het over de spaarpot van mensen die een leven lang hard gewerkt hebben. N-VA stapt hier zonder commentaar in mee', zegt oppositieraadslid Thomas Geyns op zijn beurt.

Sebastiaan Coudré: 'N-VA en Groen zetten ons buitenspel. Samen hebben ze 15 zetels en dus 2 zetels op overschot om de nieuwe bouwregels goed te keuren. Ons compromisvoorstel is nochtans redelijk: beperk de verhardingsgraad, beperk de bebouwbare oppervlakte en zet in op CO2 neutraal bouwen, maar pak de mensen hun bouwgrond niet af

'De tekst met de voorschriften werd niet voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden bleken niet te beschikken over de finale tekst en hadden ook geen toegang tot het digitale dossier. Met tegenzin moesten de burgemeester en de eerste schepen het dossier afvoeren. In augustus moet de gemeenteraad opnieuw beraadslagen', aldus Thomas Geyns.


Compromisbereidheid

'De waarheid wordt in de communicatie van de CD&V-fractie zwaar geweld aangedaan. Hoe loyaal is een partij die tijdens de voorbereidende besprekingen bereid was om in de linten kavels van 17m breedte op te leggen maar het compromisvoorstel van N-VA en Groen om de peer in twee snijden en te landen op een breedte van 17.5m radicaal afwijst?', reageert burgemeester Charlier. 'Als er geen is over een half metertje, dan vraag ik mij af wiens kavel bij de CD&V-achterban nog net deelbaar is door 17 maar niet meer door 17.5m? Bemerk dat het verschil in aantal bebouwbare kavels tussen het CD&V standpunt van 17m en dat van N-VA-Groen nauwelijks een 25-tal kavels bedraagt4.

'We stellen vast dat CD&V sinds ze een kartel vormen met de Democraten Tervuren naar oppositiemodus overgeschakeld is en zich zonder schroom achter het standpunt van hun nieuwe liberale kopman schaart. Het nieuwe liberaal-katholiek kartel bepleit in het zicht van de verkiezingen opportunistisch het behoud van de huidige kavelbreedte van 14m en het verder verdichten en ongeremd volbouwen van de linten terwijl het opzet van de hele stedenbouwkundige oefening dit net wou vermijden', zegt de burgervader.


Kavelbreedte

'In een poging om hun bocht van 180 graden te rechtvaardigen schermen ze met de betaalbaarheid van wonen in Tervuren, alsof die 25 kavels (na hun bocht 250) een significante impact zouden hebben op de vastgoedprijzen. De vraag naar woningen en bouwgronden in Tervuren overstijgt ruimschoots het aanbod, een kleine aanbodcorrectie (want die 250 kavels zijn een theoretisch maximum dat mogelijks in de loop van de komende 10 tot 20 jaar zou kunnen verkaveld worden) wordt meteen geabsorbeerd door de vraag en doet de prijzen niet dalen. Het behoud van de huidige kavelbreedte komt wellicht een beperkt aantal eigenaars ten goede, maar niet de in het beleidsakkoord bedoelde doelgroepen, en al zeker niet het bewaren van het landelijk karakter van onze gemeente. Het is een drieste vaststelling dat CD&V op deze wijze communiceert en handelt, maar dit ligt wellicht in het verlengde van de stijl van hun nieuwe kopman en het kartel'.


foto © Michel Van Mullem

244 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page